Innskriving/registrering av nye førsteklassinger

Innskriving/registrering av nye førsteklassinger

Registrering førsteklassing

Nå nærmer det seg skolestart. I den forbindelse er det viktig at vi får registrert riktige opplysninger om det enkelte barn i elevarkivet vårt.

Skjema

Vi ber dere om å svare på skjemaet innen 27.01.2020. Dersom noe er uklart kan du/dere ta kontakt med Ann Elin Lima på tlf. 51614311 eller på mail: ann.elin.lima@gjesdal.kommune.no

Alle foresatte som har barn som skal starte i 1. klasse til høsten blir invitert til et felles informasjonsmøte torsdag 20. februar i Veveriet, storsalen kl. 19:30-20:30. Møtet gjelder for alle skolene i Gjesdal.