Kommunalt foreldreutvalg, innkalling og referat møter