Informasjon om koronaviruset / information Covid-19

Koronastengte skoler- spørsmål og svar

Koronastengte skoler- spørsmål og svar

Klikk for stort bilde 

Koronasituasjonen- spørsmål og svar

Skolene forbereder åpning for 1. - 4. trinn

Kommunen forbereder seg nå på åpning av skolene for å sikre at elever og ansatte, trygt kan komme på skolen mandag 27. april. Den nasjonale veilederen om smittevern er nå lagt ut, og med utgangspunkt i de sentrale føringene tilrettelegges det nå for en trygg start der det utarbeides gode rutiner for smittevern. Skolene får også råd og veiledning fra den kommunale smitteverngruppen og helsepersonell/kommunelege i planleggingsarbeidet.

Hovedtrekkene fra veilederen:
• Syke personer skal holde seg hjemme
• God hygiene og gode renholdsrutiner
• Redusert kontakthyppighet mellom personer

Rutinene vil ivareta hoste- og håndhygiene, hyppig renhold av lokaler, leker og undervisningsmateriell og gode rutiner for måltider. Det legges til rette for redusert kontakt mellom elever gjennom å organisere elevene i mindre, faste grupper med faste voksne. Vi skal unngå rombytter og trengsel i inngangspartier, garderober og uterom, og det vil legges opp til mer uteskole.

Jeg vil minne om at det er svært viktig at elever selv ved milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen/skolefritidsordning (SFO). Foresatte som selv har symptomer på luftveisinfeksjon, skal heller ikke møte på skolen/SFO.

Det vil komme mer detaljert informasjon om skolehverdagen elevene møter fra den enkelte skole når det nærmer seg åpning. Det vil bli lagt ut informasjon på skolenes hjemmesider og kommunal nettside. I slutten av uka vil det òg bli sendt ut en spørring om bruk av SFO-tilbudet til dere som har barn i SFO.

Har du spørsmål om oppstarten er du velkommen til å ta kontakt med skolen for å drøfte det du har på hjertet.

Vi gleder oss til å få elevene tilbake til skolen!

På vegne av skolene i Gjesdal

Hilde Siira
Skolesjef

Informasjon om foreldrebetaling i SFO 

SFO har vært stengt f.o.m 13 mars frem til 27. april. For å avregne de dagene i mars som allerede er fakturert, men ikke kunne benyttes, gjør vi avregningen på følgende måte:

 • Det sendes ikke ut faktura for april, men her er det 4 dager dere skal betale for f.o.m. 27.april.
  • Totalt sett vil dere derfor få refundert 9 dager.
 • Faktura for mai – sendes ut på ordinær måte
 • Faktura for juni vil være justert iht stengte dager i mars og april. Det betyr vanlig beløp for juni minus dagene som var stengt i mars/april)
 • Merk: Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i SFO fra og med 14. april skal betale for dette på ordinær måte. Dette gjelder og for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.
 • Foresatte til barn som mottar tilbud i SFO fra og med 27.4, men velger å ikke benytte det, må likevel betale for tilbudet.
 • Ved oppsigelse av tilbudet gjelder retningslinjene i de kommunale vedtektene.
 
 
Føringer for smittevern skoleskyss,- info fra Kolombus

I tillegg til avstandskravet på en meter i buss er det viktig å merke seg:

 • Sjåførene ikke har anledning/kapasitet til å rettlede elevene ombord i bussene, her må foresatte/skolene informere elevene på forhånd hvordan de skal sette seg i bussene. 
 • En reisende pr dobbelsete (søsken sitte sammen).
 • Sjåførene har heller ikke anledning til å hjelpe de minste med setebelte.
 • Framdøren på bussene er sperret, kun inngang/utgang bak.
 • De to fremste seteradene ombord i bussene er avsperret.
 • I maxitaxi/minibuss som har 16 seteplasser, er det mulig å ta med 10 sittende passasjerer.
 • Maxitaxi/minibuss med 12 sitteplasser, 8 sittende passasjerer.
 • Vanlig taxi (personbil) maks 2 passasjerer, ingen i fremsetet.
 • Rullestoltransport i stor taxi, maks 2 rullestoler, dersom 1 meter mellom hver rullestol. Ellers er det maks en rullestol.
 • I tillegg har alle transportører, buss, båt og taxi iverksatt ekstra renhold av kjøretøyene.
  • Sjåfører tørker over alle kontaktflater med desinfiserende midler etter hver tur.
Hvordan håndtere hjemmesituasjonen med tanke på å unngå smittespredning?

Det pågår nå en stor nasjonal dugnad for å begrense smittespredningen av koronaviruset. Som et ledd i dette, har Helsedirektoratet blant annet besluttet å stenge alle skoler og barnehager med unntak for enkelte særskilte tilfeller. Dette gjelder i utgangspunktet fram til 26. mars, men perioden kan bli forlenget. Konsekvensen av dette er at det nå er mange barn som er hjemme, og det skaper mange spørsmål knyttet til hvordan en som småbarnsfamilie skal håndtere denne situasjonen med tanke på sosialt samvær med andre.

 

 • Følge med på de anbefalinger som gis av nasjonale myndigheter (for eksempel på www.fhi.no og https://helsenorge.no/) – disse endres fortløpende.

 • Unngå etter beste evne at barna samles i grupper og begrens nærkontakt – et eksempel på aktivitet som bør unngås er fotballspilling i ballbinge.

 • Det bør ikke samles mange barn i samme hjem – anbefaling for serveringsbransjen er per i dag at det skal legges opp til minimum 1 meters avstand mellom gjester.For barn bør vi legge opp til minst samme minimumsavstand.

 • Ha høyt fokus på hygiene som håndvask og hosting/nysing (se nettsiden til Folkehelseinstituttet for råd).

 • Tenk over hvordan du håndterer mat.

 • Ikke overlat barnepass til personer som er/kan være i en risikogruppe.

 • Barneselskap og tilsvarende arrangement bør utsettes.

 • Bruk sunn fornuft, og vurder de ulike situasjonene for å unngå smitte.

 • Informasjon til barn og unge om koronaviruset 

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar for at du selv ikke blir smittet, og at du ikke smitter andre! 

 

Hvem kan be rektor om tilsyn til barna når skolen er stengt?

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Les mer her

 

 

Trenger du, eller noen du kjenner, hjelp og støtte?

I disse dager handler mye om koronaviruset. Hverdagen er helt annerledes enn den pleier. Situasjonen kan oppleves utrygg, og det som var vanskelig før blir kanskje enda vanskeligere. Hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig, finnes det hjelp å få. Ikke nøl med å ta kontakt med for eksempel barnehage, skole, helsestasjon, familiesenter eller barnevernet. Vi vil hjelpe.

Tilbud i Gjesdal
Barnehager: Tilbyr oppfølging og tilrettelegging. Ta direkte kontakt med styrer i barnehagen. Barnehagen gir individuell oppfølging i samarbeid med hjelpeinstanser til de som trenger det.
 Skoler: Tilbyr oppfølging og tilrettelegging. Ta direkte kontakt med ledelsen på skolen. Alle elever har jevnlig kontakt med lærer via digital plattform og telefon. Skolen gir individuell oppfølging i samarbeid med hjelpeinstanser til de som trenger det.

Til barn og unge: Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Selv om skolen holder stengt, er læreren din fortsatt på jobb og tilgjengelig for deg. Nedenfor finner du også tilbud via helsestasjon, familiesenter og barnevern. Ikke nøl med å ta kontakt. Vi vil hjelpe! Du finner også lenker til hjelpetelefoner for å snakke eller chatte. 
Helsestasjonen: Har åpent i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Ta kontakt på tlf. 51614490 ved behov. Jordmor og helsesykepleier er tilgjengelig.
Skolehelsetjenesten: Helsesykepleier på skolen har kontakt med elever ut fra behov, og samarbeider tett med lærerne og andre ansatte på skolen.
Helsestasjon for ungdom (13-20 år): Nås via e-post: HFU@gjesdal.kommune.no Du kan også ringe til helsestasjonen tlf. 51 61 44 90.
Familiesenteret: Gir tilbud til barn, unge og familier, fortrinnsvis oppfølging på telefon. Ta kontakt på tlf. 904 10 651.

Barnevernet: Ta kontakt på tlf. 51 61 43 50 / 51 61 42 00 (sentralbord). Utenom åpningstid kan du kontakte barnevernvakten: tlf. 905 41 321 (døgnåpent).
Familievernkontoret på Bryne: Du kan ringe tlf. 51 53 81 50 for råd og veiledning.

Tilbud for barn, unge og voksne i hele landet

Barn og unge:

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er døgnåpen:
Den nasjonale alarmtelefonen har åpent hele døgnet. Barn, unge og voksne som er bekymret eller lever under vanskelige forhold, kan ringe 116 111. Dere møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Barneombudet.no: Hvem kan barn snakke med om korona?
Ung.no: Offentlig og kvalietssikret informasjon til ungdom

Foreldre: 
Foreldrehverdag.no: Trygge råd til foreldre i koronahverdagen
Foreldresupport.no: 116 123 (tast 2), døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller lufte tankene sine med noen.
Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

For alle - barn, unge og voksne:
Norsk psykologforening: Trenger du noen å snakke med? Oversikt hjelpetelefoner
Om rus og psykisk helse. Hjelpetelefoner

Hvordan foregår den alternative tilsynsordningen på skolene?

 • Dagens ordning gjelder foreløpig fram til 27. mars

 • Elevene deles inn i faste grupper på to-tre elever som har faste rom på skolen. 

 • De ansatte deles inn i lag som i størst mulig grad følger de samme elevene. 

 • Skolenen lager back-up planer om ansatte skulle bli syke eller må holdes i karantene.

Hvordan foregår undervisningen når skolen er stengt?

 • Alle skolene tilbyr fjernundervisning via chromebook tilpasset elevenes alder.

 • Elevene skal i så stor grad som mulig delta på oppsatte digitale møter med læreren.

 • Elevene skal levere de oppgavene de får, til oppsatt tid.

 • Foresatte skal melde til skolene om elevene er for syke til å gjøre skolearbeid hjemmefra.

 • Lærerne vil ha jevnlig digital kontakt med den enkelte  elev.

 • Ta kontakt med din skole om du har spørsmål om undervisningen til barnet ditt.

Hvordan kan foreldre støtte opp om barnas hjemmeundervisning?

 • Sørg for gode hverdagsrutiner med en sunn døgnrytme, god frokost og lunsj og avbrekk i skolearbeidet med fysisk aktivitet.

 • Legg til rette for en fast, hyggelig arbeidsplass.

 • Vær interessert i skolearbeidet.

 • Vis at skolen er viktig, og forvent at skolearbeidet blir prioritert

Mer informasjon om coronaviruset fra Gjesdal kommune