Koronastengte skoler. Spørsmål og svar.

Koronastengte skoler. Spørsmål og svar.

Koronastengte skoler. Spørsmål og svar.

Hvordan håndtere hjemmesituasjonen med tanke på å unngå smittespredning?

 

Det pågår nå en stor nasjonal dugnad for å begrense smittespredningen av koronaviruset. Som et ledd i dette, har Helsedirektoratet blant annet besluttet å stenge alle skoler og barnehager med unntak for enkelte særskilte tilfeller. Dette gjelder i utgangspunktet fram til 26. mars, men perioden kan bli forlenget. Konsekvensen av dette er at det nå er mange barn som er hjemme, og det skaper mange spørsmål knyttet til hvordan en som småbarnsfamilie skal håndtere denne situasjonen med tanke på sosialt samvær med andre.

 • Følge med på de anbefalinger som gis av nasjonale myndigheter (for eksempel på www.fhi.no og https://helsenorge.no/) – disse endres fortløpende.

 • Unngå etter beste evne at barna samles i grupper og begrens nærkontakt – et eksempel på aktivitet som bør unngås er fotballspilling i ballbinge.

 • Det bør ikke samles mange barn i samme hjem – anbefaling for serveringsbransjen er per i dag at det skal legges opp til minimum 1 meters avstand mellom gjester.For barn bør vi legge opp til minst samme minimumsavstand.

 • Ha høyt fokus på hygiene som håndvask og hosting/nysing (se nettsiden til Folkehelseinstituttet for råd).

 • Tenk over hvordan du håndterer mat.

 • Ikke overlat barnepass til personer som er/kan være i en risikogruppe.

 • Barneselskap og tilsvarende arrangement bør utsettes.

 • Bruk sunn fornuft, og vurder de ulike situasjonene for å unngå smitte.

 • Informasjon til barn og unge om koronaviruset 

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar for at du selv ikke blir smittet, og at du ikke smitter andre! 

Hvem kan be rektor om tilsyn til barna når skolen er stengt?

 

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Les mer her

 

Trenger du, eller noen du kjenner, hjelp og støtte?

I disse dager handler mye om koronaviruset. Hverdagen er helt annerledes enn den pleier. Situasjonen kan oppleves utrygg, og det som var vanskelig før blir kanskje enda vanskeligere. Hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig, finnes det hjelp å få. Ikke nøl med å ta kontakt med for eksempel barnehage, skole, helsestasjon, familiesenter eller barnevernet. Vi vil hjelpe.

Tilbud i Gjesdal

Barnehager: Tilbyr oppfølging og tilrettelegging. Ta direkte kontakt med styrer i barnehagen. Barnehagen gir individuell oppfølging i samarbeid med hjelpeinstanser til de som trenger det.
 
Skoler: Tilbyr oppfølging og tilrettelegging. Ta direkte kontakt med ledelsen på skolen. Alle elever har jevnlig kontakt med lærer via digital plattform og telefon. Skolen gir individuell oppfølging i samarbeid med hjelpeinstanser til de som trenger det.

Til barn og unge: Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Selv om skolen holder stengt, er læreren din fortsatt på jobb og tilgjengelig for deg. Nedenfor finner du også tilbud via helsestasjon, familiesenter og barnevern. Ikke nøl med å ta kontakt. Vi vil hjelpe! Du finner også lenker til hjelpetelefoner for å snakke eller chatte. 
 
Helsestasjonen: Har åpent i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Ta kontakt på tlf. 51614490 ved behov. Jordmor og helsesykepleier er tilgjengelig.
 
Skolehelsetjenesten: Helsesykepleier på skolen har kontakt med elever ut fra behov, og samarbeider tett med lærerne og andre ansatte på skolen.

Helsestasjon for ungdom (13-20 år): Nås via e-post: HFU@gjesdal.kommune.no Du kan også ringe til helsestasjonen tlf. 51 61 44 90.
 
Familiesenteret: Gir tilbud til barn, unge og familier, fortrinnsvis oppfølging på telefon. Ta kontakt på tlf. 904 10 651.

Barnevernet: Ta kontakt på tlf. 51 61 43 50 / 51 61 42 00 (sentralbord). Utenom åpningstid kan du kontakte barnevernvakten: tlf. 905 41 321 (døgnåpent).

Tilbud for barn, unge og voksne i hele landet

Barn og unge:

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er døgnåpen:
Den nasjonale alarmtelefonen har åpent hele døgnet. Barn, unge og voksne som er bekymret eller lever under vanskelige forhold, kan ringe 116 111. Dere møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Barneombudet.no: Hvem kan barn snakke med om korona?
Ung.no: Offentlig og kvalietssikret informasjon til ungdom

Foreldre: 
Foreldrehverdag.no: Trygge råd til foreldre i koronahverdagen
Foreldresupport.no: 116 123 (tast 2), døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller lufte tankene sine med noen.
Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

For alle - barn, unge og voksne:
Norsk psykologforening: Trenger du noen å snakke med? Oversikt hjelpetelefoner
Om rus og psykisk helse. Hjelpetelefoner

Hvordan foregår den alternative tilsynsordningen på skolene?

 • Dagens ordning gjelder foreløpig fram til 27. mars

 • Elevene deles inn i faste grupper på to-tre elever som har faste rom på skolen. 

 • De ansatte deles inn i lag som i størst mulig grad følger de samme elevene. 

 • Skolenen lager back-up planer om ansatte skulle bli syke eller må holdes i karantene.

Hvordan foregår undervisningen når skolen er stengt?

 • Alle skolene tilbyr fjernundervisning via chromebook tilpasset elevenes alder.

 • Elevene skal i så stor grad som mulig delta på oppsatte digitale møter med læreren.

 • Elevene skal levere de oppgavene de får, til oppsatt tid.

 • Foresatte skal melde til skolene om elevene er for syke til å gjøre skolearbeid hjemmefra.

 • Lærerne vil ha jevnlig digital kontakt med den enkelte  elev.

 • Ta kontakt med din skole om du har spørsmål om undervisningen til barnet ditt.

Hvordan kan foreldre støtte opp om barnas hjemmeundervisning?

 • Sørg for gode hverdagsrutiner med en sunn døgnrytme, god frokost og lunsj og avbrekk i skolearbeidet med fysisk aktivitet.

 • Legg til rette for en fast, hyggelig arbeidsplass.

 • Vær interessert i skolearbeidet.

 • Vis at skolen er viktig, og forvent at skolearbeidet blir prioritert

Hva med eksamen for 10. trinn?

 • Denne informasjonen ble sist oppdatert 12.03.2020 fra utdanningsdirektoratet.

  • Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål.

  • Standpunktvurdering kommer utdanningsdirektoratet tilbake til.

Betaling for SFO

 

Regninger med forfall 15. mars gjelder for tilbud inntil denne datoen, og betales på vanlig måte. Videre fremover skal det ikke betales for SFO og barnehage så lenge tilbudene er stengt for de fleste. De som mottar tilbud betaler for det de får.

Mer informasjon om coronaviruset fra Gjesdal kommune