Om utsatt eller fremskutt skolestart

Om utsatt eller fremskutt skolestart

Utsatt eller fremskutt skolestart 

  • Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra utviklingsår før skolestart, må du søke om dette.

  • Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normalt, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april i det aktuelle året.

Har du spørsmål, ta kontakt med skolekontoret
v/rådgiver Hege Kvam, 90775827 
hege.kvam@gjesdal.kommune.no

Søknadsskjema

Søknadsfrist 15. januar 

Les mer her:

Utsatt skolestart
Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra utviklingssår før skolestart, må du søke om dette.

For at skolestarten skal kunne utsettes, må PPT vurdere og anbefale dette. Dersom det i vurderingen er tvil om at barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling, har barnet rett til å utsette skolestarten med ett år - dersom foreldrene ønsker det.
Utsatt skolestart kan være aktuelt for:

  •  barn som vil klare seg uten støtte- eller spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra år i barnehagen

Skolen tilbyr spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging. Utsatt skolestart vil derfor ikke være like aktuelt for:

  • barn med store og varige funksjonsnedsettelser og vansker
  • barn som vil ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden

Framskutt skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normalt, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april i det aktuelle året.

PPT må vurdere og anbefale dette dersom barnet skal begynne ett år for tidlig på skolen.

Slik foregår prosessen
Søknad om utsatt eller fremskutt skolestart sendes skolekontoret i Gjesdal kommune, som etter mottatt søknad går i dialog med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). PPT gjør en sakkyndig vurdering. Vedtak fattes av skolesjef i tråd med den sakkyndige vurderingen fra PPT.

  • Søknadsfrist 15. januar 

Søknadsskjema