Aktuelle boligprosjekter

Gjesdal kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere gjennom inngåelse av tilvisningsavtale for fremskaffelse av utleieboliger.

Gjesdal kommune har ledige tomter i Kodlidalen.