Gjesdal kommune søker etter firma som vil bygge utleieboliger

Gjesdal kommune søker etter firma som vil bygge utleieboliger

Gjesdal kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere gjennom inngåelse av tilvisningsavtale for fremskaffelse av utleieboliger.

Gjesdal kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Kommunen vil i første omgang inngå avtale om tilvisning for boliger med fire soverom. Totalt behov er 16 til 20 boliger. Boligene skal plasseres i vanlige bomiljø. Det ønskes fire til fem prosjekter á fire boliger. Prosjektene skal være sentralt rundt Ålgård og i nærheten av offentlig kommunikasjon. Avtale om tilvisning vil gi utbygger mulighet til å søke finansiering gjennom Husbanken. 

Eksempler på boligtyper: Det kan f.eks være fire enheter spredt plassert i en blokk, eller spredte rekkehus/eneboliger. Kan også være bare én enkelt bolig.

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån i Husbanken til hele prosjektet, begrenset til inntil 85 prosent av prosjektkostnad/kjøpesum av aktuelle utleieboliger i prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet. For nærmere informasjon om vilkår og kriterier ved lån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no

https://husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/utleieboliger/

Om tilvisningsavtaler

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. I tilvisingsavtalen får kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid (i prosjekter med fire boliger eller færre, har kommunen tilvisningsrett til alle boligene). Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se Veiviseren.no.

Dokumentasjon

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • husleienivå
  • kvalitet- og boligstandard
  • ferdigstillelsestidspunkt
  • boligenes beliggenhet
  • beskrivelse av utleieselskapet

Søknad må inneholde dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere prosjektet på disse kriteriene. Firma kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tidsfrist innlevering tilbud:  30.11.2021

For mer informasjon, ta kontakt med

Gjesdal kommune, Boligkontoret v/Per Rovik, per.rovik@gjesdal.kommune.no
Tlf. 930 17448

Kontakt

Per Rovik
Leder Boligkontor. Leder tomte og boligutvikling
E-post
Telefon 930 17 448
Mobil 930 17 448