Feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyr

Feiegebyr inkluderer feiing og tilsyn per pipeløp.

Pris pr. år for 2021 er kr. 280.

Feiing og tilsyn utføres av Rogaland brann og redning IKS.

Gebyret betales sammen med de kommunale avgiftene.