Feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyr

Feiegebyr inkluderer feiing og tilsyn per pipeløp.

Pris pr. år for 2022 er kr. 340,- + mva.

Feiing og tilsyn utføres av Rogaland brann og redning IKS.

Gebyret betales sammen med de kommunale avgiftene.