Gjesdal kommune

Feiing

Feiing

Det er Rogaland Brann og redning som utfører feiing på vegne av kommunen. 

1.1.2016 kom det nye forskrifter «Forskrift om brannforebygging».

Hva betyr det for innbyggeren:

  • Som eier og bruker av byggverk er du ansvarlig for installasjoner og utstyr i byggverket
  • Når det gjeller feiing og risikobasert branntilsyn trenger du ikke å foreta deg noe. Gjesdal kommune i samarbeid med Rogaland Brann og Redning (RBR) skal planlegge og gjennomføre forebyggende tiltak.
  • Brannvesenet fører register over byggverk som har fått feiing og risikobasert branntilsyn.

Her finner du svar på spørsmål:

https://www.rogbr.no/brannforebyggende-avdeling/boligtilsyn-og-feiing

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710