Aktuell informasjon

Klage på vedtak

Klage på vedtak

Kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven kan påklages, se plan- og bygningsloven § 1-9.

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

Krav til klagen:

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut.

Vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak. Dersom vi ikke er enige i din klage sendes den til Fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør da klagen.

Hva skal klagen inneholde?

  • Informasjon om hvilket vedtak du klager på.
  • Den eller de endringer du ønsker.
  • Begrunnelse for klagen.
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Send klagen til

postmottak@gjesdal.kommune.no

Gjesdal kommune
Rettedalen 1
4330 Ålgård

Klageretten reguleres av forvaltningsloven