Aktuell informasjon

Slik søker du

Slik søker du

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at alle relevante dokument er lagt ved søknaden. Kommunen kan ikke behandle søknaden før den er komplett.

Ta gjerne en kikk på filmen Hva må til for å sende inn en søknad?

Hva en søknad må inneholde
 • Rett søknadsskjema

 • Gjerne en forklaring som beskriver tiltaket

 • Nabovarslingsskjema

 • Eventuelle merknader eller protester fra naboer, med dine kommentarer til

 • Målsatt situasjonskart som viser tiltaket

 • Eventuelt skriftlig samtykke fra nabo for plassering av byggetiltak

 • Målsatte tegninger av tiltaket

 • Signert erklæring om redusert byggeavstand mot naboeiendom (PDF, 503 kB), dersom tiltaket skal plasseres mindre enn 4 meter fra naboeiendom

 • Eventuell søknad om dispensasjon

Skjema til byggesak

Alle byggesaksskjema finner du her

Når ansvarlig foretak må søke om tiltaket:

 • "Søknad om tillatelse til tiltak", blankett nr. 5174

 • "Opplysninger om tiltakets ytre rammer", blankett nr. 5175

 • "Nabovarslingsskjema", blankett nr. 5154

 • Andre nødvendige vedlegg, avhengig av tiltak

Når du selv kan søke om tiltaket:

 • "Søknad om tillatelse uten ansvarsrett", blankett nr. 5153

 • "Nabovarslingsskjema", blankett nr. 5154

 • Andre nødvendige vedlegg, avhengig av tiltak

Når tiltaket er ferdig:

 • "Søknad om ferdigattest", blankett nr. 5167

 • Andre nødvendige vedlegg, avhengig av tiltak

Her kan du sende søknaden

Søknaden kan sendes elektronisk gjennom ByggSøk. Byggsøk guider deg gjennom utfyllingen av skjemaene, slik at søknaden er fullstendig og riktig utfylt før den sendes kommunen. Denne vil utgå fra 01.10.2020

Nye løsninger fra Direktoratet for byggkvalitet finn du her

Søknaden kan eventuelt sendes på e-post eller i brev.