Gjesdal kommune

Solceller

Solceller

Når må en søke om å få sette opp solceller?

På eneboligtak, garasjetak og lignende:

De fleste steder i Gjesdal kan du montere solceller på taket uten å søke.

I enkelte tilfeller må du kontakte kommunen for å avklare om du kan montere solceller uten å søke. Dette gjelder følgende saker:

  1. Området hvor boligen din ligger er regulert til bevaring eller vist med hensynssone for kulturminner i kommuneplanen. Planstatus for din eiendom finner du ved å søke opp eiendommen din her.
  2. Boligen din ligger innenfor kulturmiljø som inngår i kommunens kulturminneplan. Store deler av «Gamle Ålgård» inngår i kulturminneplanen.  Kulturminneplanen finner du her.
  3. Boligen din er SEFRAK-registrert (sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge). Om boligen din er SEFRAK-registrert finner du ved å søke opp eiendommen din (1122/gnr./bnr) her og huke av for kulturminner og SEFRAK-bygninger i temalagene på høyre siden (vises som en bunke med ark)

Solceller på taket til en tomannsbolig og lignende:

Solceller kun på eget tak av tomanns- og flermannsbolig må vurderes konkret.

Solceller på hele taket til en tomanns- og flermannsbolig må søkes om.

Du må også sjekke punktene om kulturminner som står under enebolig.

Solceller på nærings- og industribygninger og lignende:

Må avklares med kommunen.

Frittstående solcelleanlegg:

Må avklares med kommunen.