Aktuell informasjon

Festetomt og punktfeste

Festetomt og punktfeste

For å få opprettet en ny festetomt eller et nytt punktfeste kreves det godkjenning etter plan- og bygningsloven.

Det er to varianter av tomtefeste:

 

Festetomt:

Et feste er en langsiktig leieavtale med rett til å sette opp en bygning der det foreligger et leieforhold mellom grunneier og fester/leietaker. 
En festetomt er en oppmålt tomt som har grenser i marken.
Festetomten får eget festenummer som er registrert under en eiendoms gårdsnummer og bruksnummer. Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt. Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse ved tinglysing. Forhold angående tomtefeste reguleres av «tomtefesteloven» (LOV-1996-12-20-106).

 

Punktfeste:

Et punktfeste er en variant av en festetomt. Punktfeste er knyttet til et enkelt punkt innenfor bebyggelsen på tomten. Punktfeste er registrert i matrikkelen med et festenummer under et gårdsnummer og bruksnummer. Det som særtegner et punktfeste er at det ikke har eiendomsgrenser (eller rettighetsgrenser) i marken.

Grunnleien kalles for festeavgift
 

Den som krever inn grunnleien kalles for bortfester, og den som betaler grunnleien kalles for fester.

Søknadsskjemaene er de samme som for fradeling av tomt: Byggblankett 5174 +5175 , nabovarsel + oppmåling

Finn skjemaer og blanketter på statkart.no

Gebyr etter matrikkelloven finn du her (PDF, 177 kB)