Aktuell informasjon

Påvisning av eiendomsgrense

Påvisning av eiendomsgrense

For å få påvist en tidligere bestemt eiendomsgrense kan det rekvireres oppmålingsforretning av kommunen. Det vil da bli avholdt en oppmålingsforretning hvor partene får mulighet å påvise hvor grensen mellom eiendommene går.

Vi skiller gjerne mellom to typer grensepåvisninger:

Grensepåvisning av tidligere målt grense

Dersom eiendomsgrensen tidligere er bestemt ved oppmålingsforretning eller lignende, kan kommunen påvise grensen ved utsetting av nye grensemerker. 
 

Grensepåvisning av grense som tidligere ikke er nøyaktig kartfestet

Mange eiendommer, og de aller fleste av eiendommene som ble opprettet før 1980, er kun beskrevet i skylddelingsforretning.

Dette medfører at de registrerte grensene for eldre eiendommer er mindre nøyaktige.

Kommunen har ingen myndighet å fastsette grensen mellom eiendommer. Kommunen kan, ut fra dokumenter som skylddelingsforretninger, jordskiftedommer eller eldre kart, komme med sin oppfatning av hvor grensen går, uten at partene behøver å vektlegge denne. Dersom partene fortsatt er uenig etter kommunens oppmålingsforretning, anbefaler vi at en eller begge parter bringer grensepåvisningen inn for jordskifteretten.