Gjesdal kommune

Henting av avfall

Henting av avfall

Gjesdal kommune henter følgende kildesortert avfall hos deg:

Restavfall

Hentes hver 14. dag.

 • All type plast og isopor
 • Keramikk og porselen
 • Bleier, bind og tamponger
 • Cder og kassetter
 • Bomull, plaster og bandasjer
 • Støvsugerposer
 • Bøker med innbinding
 • Annet vanlig søppel
Bleiedunk

Mot et ekstra gebyr kan det bestilles egen dunk til bleier.

Dunken tømmes sammen med restavfallet hver 14. dag.

NB: Det er kun bleier som skal kastes i dunken.

Papiravfall

Hentes hver fjerde uke.

 • Aviser
 • Ukeblader
 • Brosjyrer
 • Skrivepapir
 • Papirposer og sekker
 • Pappesker og kartongesker
 • Pocketbøker (bøker med innbinding skal i restavfallet)
 • Drikkekartonger
Bioavfall (matavfall)

Hentes hver fjerde uke.

 • Matavfall (rester, skrell, eggeskall mm.)
 • Kaffefilter
 • Tørkepapir
 • Servietter
 • Potteplanter
 • Blomster
 • Hageavfall (gress og løv)
 • Frityrolje, fett og matolje - små mengder kastes i matavfallet, mens store mengder leveres til IVAR IKS på Forus eller Sele

Hvis du har mye hageavfall kan du bestille gratis henting på www.hentavfall.no.

 

Hageavfall (hentavfall.no)

Hvis du har mye hageavfall kan du bestille henting av dette via www.hentavfall.no.
Kommunen vil da hente avfallet gratis hjemme hos deg. Ordningen kan benyttes maks tre ganger per år.

NB: I vintermånedene henter vi ikke hageavfall. Oppstart i april hvert år. 

Maksimal mengde per henting er 3 m³. Maksimal vekt per sekk, bunt eller grein er 20 kg. Du kan sette fram maksimalt 25 sekker med hageavfall. Enkeltgreiner må ikke være tykkere enn 10 cm og ikke lenger enn 2 m.

Løse greiner og kvister skal være buntet sammen. Andre småting som løv og gress må settes fram i sekk. Avfall som blir lagt fram uten å være buntet, vil dessverre ikke bli tatt med.  

Før vi henter:

Avfallet skal settes ut ved offentlig kjørbar vei, lett tilgjengelig for avfallsbilen. Avfallet må settes ut senest kl. 6:30 på selve hentedagen. Veien må være kjørbar for stor lastebil. Du har selv ansvar for avfallet fram til det blir hentet.

Glass og metallemballasje

I Gjesdal kommune har alle husstander egen beholder for glass og metallemballasje.
Dunken hentes hver fjerde uke.

 • Klart og farget glass (syltetøyglass, barnemat etc.)
 • Vinflasker
 • Alle typer hermetikkbokser
 • Former i aluminium etc.
 • Tuber til majones, kaviar etc.
 • Sølvpapir/aluminiumsfolie
 • Tomme spraybokser (hårprodukter, kremfløte, barberskum o.l.)
Grovavfall (hentavfall.no)

Grovavfall er avfall som ikke får plass i søppeldunken. Det kan også være gjenstander som er i orden, men som du ønsker å bli kvitt.

Gjesdal kommune henter grovavfall gratis hjemme hos deg. Du kan benytte deg av tilbudet tre ganger i året.

Gå inn på www.hentavfall.no og velg Gjesdal kommune. Skriv inn de fire første bokstavene i gatenavnet, så får du opp alle alternativene. Gjesdal er delt inn i tre soner, Ålgård, Oltedal og Dirdal. 

Ting som ikke regnes som grovavfall:

 • Bygningsavfall (fliser, gipsplater, vindu, isolasjon, parkett, laminat, større mengder materialer)
 • Gjenstander som består av herdet glass
 • Oljetanker
 • Farlig avfall (egen ordning for dette)
 • Hageavfall (egen ordning for dette)
 • Juletrær
 • Betong, stein, jord
 • Vanlig søppel som kan kastes i svart beholder for restavfall

Før vi henter avfallet:

Mengden som skal hentes må være på minimum 0,5 kubikkmeter og maks 3 kubikkmeter. 0,5 kubikkmeter tilsvarer omtrent størrelsen på en vaskemaskin.
Sett avfallet ut på gaten - fortrinnsvis på egen tomt, kvelden før eller senest klokken 6:30 på hentedagen. Veien må være kjørbar for stor lastebil. Du har selv ansvaret for avfallet inntil det blir hentet.

Juletre

Vi samler inn juletre i løpet av januar måned. Hentedagen er markert med et juletre i tømmekalenderen.

Farlig avfall

Farlig avfall skal ikke kastes sammen med restavfallet, men leveres på gjenvinningsstasjonene (Forus eller Sele).

Hva er farlig avfall?

 • Allrengjøringsmidler
 • Bensin, bremsevæske, frostvæske mm.
 • Billeiemidler og vaskemidler
 • Dieselfilter
 • Kjemikalier
 • Fugemasse m/ PCB eller løsemidler
 • Gradestokk m/ kvikksølv
 • Lim, løsemidler (lynon, aceton, white spirit med mer)
 • Maling, beis, lakk, olje, oljefilter
 • Medisiner (kan leveres gratis på apotek)
 • Rustfjerningsmiddel
 • Spraybokser m/ lakk, maling, kjemikalier
 • Sprøytemidler
 • Syrer/baser
 • Tectylrester
 • Vindusspylevæske
 • Sprøytespisser

 

Gjenvinningsstasjoner og byttebu

www.ivar.no finner du oversikt over gjenvinningsstasjonene i distriktet. Det finnes også en byttebu på IVAR Forus.

Endre størrelse på avfallsdunk

For restavfall kan en velge mellom dunker på 120 liter (standard) eller 240 liter. Hvis du ønsker å bytte dunk, er det bare å fylle ut dette skjemaet og sende inn: Skjema for endring av avfallsdunk