Gebyr

Gebyr

Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr Vann Avløp
Gruppe 1: 0-649 m2 bruksareal (BRA) kr. 12 240 kr. 14 610
Gruppe 2: 650-4999 m2 bruksareal (BRA) kr. 36 700 kr. 43 850
Gruppe 3: over 5000 m2 bruksareal (BRA) kr. 111 120 kr. 131 480
Årsavgift vann og avløp
Årsavgift vann og avløp
Fastledd Vann Avløp
Gruppe 1: 0-649 m2 bruksareal (BRA) kr. 1 190,- kr. 1 480,-
Gruppe 2: 650-4999 m2 bruksareal (BRA) kr. 5 880,- kr. 7 330,-
Gruppe 3: over 5000 m2 bruksareal (BRA) kr. 29 370,- kr. 36 680,-
Variabel del pr. m3 kr. 12,27 kr. 12,83

 

Priser for leie av vannmåler
Priser for leie av vannmåler
Størrelse Pris
Leie av vannmåler, On = 2,5 m3 kr. 350 pr. år
Leie av vannmåler, On større enn 2,5, m3 kr. 700 pr. år
Gebyr for frossen/ødelagt vannmåler kr. 1000,- + verdi av ny vannmåler

Alle gebyrene er eks. 25 % mva.