Aktuell informasjon

Gebyr

Gebyr

Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr Vann Avløp
Gruppe 1: 0-649 m2 bruksareal (BRA) kr. 12 850 kr. 15 340
Gruppe 2: 650-4999 m2 bruksareal (BRA) kr. 38 540 kr. 46 040
Gruppe 3: over 5000 m2 bruksareal (BRA) kr. 116 670 kr. 138 050
Årsavgift vann og avløp
Fastledd Vann Avløp
Gruppe 1: 0-649 m2 bruksareal (BRA) kr. 1 250,- kr. 1 550,-
Gruppe 2: 650-4999 m2 bruksareal (BRA) kr. 6 170,- kr. 7 700,-
Gruppe 3: over 5000 m2 bruksareal (BRA) kr. 30 840,- kr. 38 510,-
Variabel del pr. m3 kr. 12,88 kr. 13,47

 

Priser for leie av vannmåler
Størrelse Pris
Leie av vannmåler, On = 2,5 m3 kr. 350 pr. år
Leie av vannmåler, On større enn 2,5, m3 kr. 700 pr. år
Gebyr for frossen/ødelagt vannmåler kr. 1000,- + verdi av ny vannmåler

Alle gebyrene er eks. 25 % mva.