Aktuell informasjon

Vannkvalitet

Vannkvalitet

Gjesdal kommune får drikkevannet fra IVAR (interkommunalt vann- og avløpsverk).
IVAR leverer drikkevannet, og Gjesdal kommunes vannledningsnett fører vannet videre til kommunens abonnenter. 
Utover IVAR sin overvåking av drikkevannskvaliteten tar Gjesdal kommune jevnlige vannprøver på kommunens vannledningsnett.

For spørsmål om vannkvalitet, se IVAR sine nettsider