Gjesdal kommune

Brøyting og strøing

Brøyting og strøing

Gjesdal kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier samt gang- og sykkelstier. Statens Vegvesen har ansvar for brøyting av fylkesveier og riksveier i kommunen.

Private veier må eier selv ta ansvar for.

Ved snøfall prioriteres det brøyting og strøing av bussruter, skolevei og ruter for renovasjonsbilen. Alt tilgjengelig materiell og personell sendes ut ved brøyting/strøing.