Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Hva kan jeg henvende meg om?

Du kan sende henvendelser til oss om forhold du mener er farlige for bilister og myke trafikanter.

Dette kan gjelde:

  • farlig skolevei
  • dårlig sikt
  • for høy hekk/trær og lignende
  • skilting/oppmerking
  • upassende fartsgrenser

Send inn henvendelse

Slukte gatelys

Dette meldes inn til Lyse enten via link under eller på tlf. 51 90 80 79.

Meld inn slukte gatelys

 

Trafikksikkerhetsplan for Gjesdal kommune

Trafikksikkerhetsplan_2021-2025 (PDF, 5 MB)

Kontakt

Asgeir Kleppa
Avdelingsleder teknisk drift.
E-post
Mobil 976 87 377
Avdelingsleder teknisk drift.