Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon

Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon

Regjeringen lemper med umiddelbar virkning på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

Alle yrkesgrupper som er nødvendig for å møte ekstraordinære behov i sammenheng med koronautbruddet, og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan fremover jobbe så mye de vil til vanlige lønnsvilkår så lenge det er knyttet til koronavirusutbruddet. Det kan de gjøre uten at det får betydning for pensjonen deres.

Normalt er det slik at flere yrkesgrupper som har tatt ut pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres.

Fredag bestemte regjeringen at slik reduksjon ikke lenger skal skje. Regelen gjelder fra fredag 13. mars og frem til 1. november, og altså for arbeid knyttet til koronaviruset.

Kan du være midlertidig arbeidskraft i helsesektoren?