Gjenåpning av barnehager

Gjenåpning av barnehager

Følgende informasjon har blitt sendt til alle foreldrene til barnehagebarn i Gjesdal:

Neste uke åpner barnehagene, og nå gleder vi oss til å møte barna igjen!

Det gjøres en rekke grep i forhold til hvordan en barnehagedag gjennomføres, disse baseres på smittevernsveilederen fra Utdanningsdirektoratet. Overordnede tiltak i barnehagene vil være:

  • Barna vil bli delt i faste grupper med en fast ansatt som er sammen med dem.
  • Det innebærer at barnas oppholdstid må sees i sammenheng med den ansatte de skal følge. Utover den tiden barna er i barnehagen må den ansatte også ha tid til rengjøring av utstyr, og andre forberedelser til neste dag. Det betyr at barna kan være i barnehagen noe kortere tid enn normalt. Vi vil gi tilbud om minimum oppholdstid mellom kl. 08.30 – 15.00 den første uken. Den enkelte barnehage vil vurdere muligheten for å utvide oppholdstiden.
  • Alle foresatte vil bli kontaktet i løpet av fredag 17.april slik at vi kan kartlegge familienes behov fra tirsdag 21. til fredag 24. april. Her vil dere også få anledning til å stille spørsmål og få innføring i praktiske forhold rundt oppstart og ny barnehagehverdag.
  • Det vil være høyt fokus på hygieneforhold som håndvask, forsterket renhold med blant annet vask av kontaktpunkt og leker, og det vil være lav terskel for å holde barn med sykdomssymptomer hjemme fra barnehagen.
  • Smøremåltider vil bli erstattet med matpakke som barna tar med seg hjemmefra. Det betales ikke matpenger.
  • Det innføres nye rutiner for levering og henting, slik at færrest mulig foresatte kommer inn i barnehagen.

Merk! De private barnehagene (Rishagen og Bruhammaren) har egne åpningstider. Kontakt barnehagene for mer info.

Barnehagene arbeider målrettet for å planlegge en hverdag som legger til rette for gode opplevelser og ivaretar trygghet for barn, foreldre og ansatte. Regjeringens føringer for et sikkert barnehagetilbud stiller store krav til praktiske forberedelser, planlegging og opplæring i hygienetiltak. Vi vil trenge mandag 20. april til forberedelser.  Det betyr at barnehagene starter opp tirsdag 21. april Vi gleder oss til å ta imot barna!

Foreldrebetaling

Kommunen avventer fortsatt nasjonale føringer for hvordan foreldrebetalinger blir, og det faktureres derfor som normalt for perioden 15. april – 15. mai. Eventuelle justeringer basert på nye retningslinjer fra regjeringen vil bli foretatt på faktura for siste termin (juni).

For de som har hatt et barnehagetilbud i perioden hvor barnehagene har vært stengt, har regjeringen besluttet at det innføres foreldrebetaling fra og med 14. april.

Vi minner om mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling med utgangspunkt i inntektsgrunnlag. For betingelser og søknadskjema se kommunens hjemmeside.

Kommunen har høyt fokus på smittevern, og for å lykkes i dette arbeidet er vi avhengige av et godt samarbeid med dere foresatte slik at anbefalinger og retningslinjer overholdes.