Husk å teste deg

Husk å teste deg

Klikk for stort bilde 

Gjesdal har de siste ukene hatt relativt få smittetilfeller, men vi er nå urolige for situasjonen i vår region hvor virusmutasjoner med ukjent smittevei øker risikoen for at smitten kommer ut av kontroll.

Det er sammen vi holder kontrollen over smitten, og vi ber deg derfor om to ting:

 1. Følg smittevernreglene (www.helsenorge.no)
 2. Ha lav terskel for å teste deg (se under)

Takk for at du bidrar!

_ _ _

Hvordan bestille test 

Time til testing bestiller du enkelt på www.c19.no, og selve testen utføres ved Luftveislegevakten på Klepp. 

 

Når SKAL du teste deg? 

Det er i enkelte situasjoner lovfestet at du skal teste deg for koronavirus. Følgende skal derfor testes: 

 • Alle som er i smittekarantene og får symptomer på covid-19. 
 • Alle som ankommer til Norge og har vært i røde land eller områder de siste 10 dagene.  
 • Alle som er i reisekarantene og får symptomer på covid-19. 
 • Alle som er i reisekarantene og som ikke oppholder seg på karantenehotell skal testes dag 7 med PCR-test. 

 

Når BØR du teste deg? 

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg. Følgende bør testes: 

 • Alle med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftveisinfeksjon. 
 • Alle som er nærkontakt til en person som har covid-19. Testing bør gjøres både i starten av karantenetiden og etter minst syv døgn etter siste nærkontakt.  
 • Alle som får varsel i Smittestopp-appen. 
 • Andre grupper etter vurdering av lege. 
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av koronavirus. 
 • Husstandsmedlemmer til person i reisekarantene. 

Også barn bør testes, dette i samråd med foreldre/foresatte. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. 

I situasjoner med store, uoversiktlige utbrudd anbefales det å også teste andre kontakter i miljøet enn de som er definert som nærkontakter. Dette kan for eksempel gjelde andre på arbeidsplassen eller andre på klassetrinnet enn de som er definert som nærkontakter. Slik testing kan være nyttig for å raskt å finne andre smittede og danne et situasjonsbilde av utbruddets utbredelse og omfang. 

Ved manglende testkapasitet bør grupper testes i prioritert rekkefølge etter kriterier satt av Folkehelseinstituttet, som vurderer og oppdaterer disse fortløpende.