Informasjon fra fastlegene i Gjesdal

Informasjon fra fastlegene i Gjesdal

Fastlegene, både ved Ålgård Legesenter og Helsebanken, har lagt bak seg noen travle uker, men har nå kapasitet til å ta imot pasienter.

Hvis du har time hos fastlegen må du ikke avbestille denne uten å snakke med legen din først. Det er nå kapasitet til å ta imot pasienter. Pasienter som tenker de trenger legetime oppfordres til å ta kontakt for å avklare dette og ikke utsette det unødvendig.

Fastlegene i Gjesdal åpner opp for telefonkonsultasjoner, e-dialog (sms) og videokonsultasjon. De tar også imot pasienter til vanlige konsultasjoner på legekontor.

MEN - Har du luftveissymptomer er det viktig at du kontakter fastlegen før du møter opp.