Nytt smittetilfelle fredag 23. april

Nytt smittetilfelle fredag 23. april

Gjesdal kommune mottok fredag 23. april melding om et nytt smittetilfelle. Den smittede er et barn i skolealder. Smittevei er ukjent, og smittesporing pågår.

Et trinn ved Oltedal skole er nå i nærkontaktkarantene, og syv trinn er i ventekarantene. Flere ansatte er også i nærkontakt- eller ventekarantene. Husstandsmedlemmer av nærkontakter er satt i ventekarantene.