Gjesdal kommune

Pressemelding - Vedtak om forbud mot gjennomføring av Landstreff Stavanger 2020

Pressemelding - Vedtak om forbud mot gjennomføring av Landstreff Stavanger 2020

Gjesdal kommune har, med bakgrunn i den pågående situasjonen knyttet til spredning av Koronaviruset, onsdag 25. mars 2020 fattet følgende vedtak:

«Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd, bokstav a, vedtas det et forbud mot å gjennomføre russetreffet Landstreff Stavanger i Gjesdal kommune i 8.-10.mai 2020.

Forbudet vedtas for å motvirke spredning av koronaviruset, covid-19. Det anses å være stor smittefare også på arrangementstidspunktet. Forbudet er anbefalt av kommuneoverlegen.

Forbudet vedtas på nåværende tidspunkt for å minske risiko for økonomisk tap og gi forutberegnelighet for arrangør, publikum og andre involverte.

Gjesdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar for forbudet.»

 

Ved spørsmål kontakt

Frode Fjeldsbø – ordfører
Telefon: 980 18 908 eller epost: frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no 

 

 

Gjesdal kommune
Ålgård, 25. mars 2020