To meter er den nye meteren

To meter er den nye meteren

Regjeringen har innført strenge nasjonale tiltak som gjelder fra i dag torsdag 25. mars og inntil videre.

Selv om det den siste tiden har vært relativt få smittetilfeller i Gjesdal, ser vi med bekymring på den økende smittesituasjonen i vår region. Den britiske mutasjonen er nå den dominerende virusvarianten, og den er både mer smittsom og har en høyere sannsynlighet for et mer alvorlig sykdomsforløp.

Beredskapsledelsen og kommunelege ber derfor alle innbyggere om å støtte opp under de nasjonale tiltakene.

I dagens beredskapsmøte har beredskapsledelsen i Gjesdal kommune vurdert situasjonen vi befinner oss i, og i samråd med kommunene Klepp, Time og Hå, velger vi derfor å gå ut med følgen pressemeldingen.

Nasjonale anbefalinger og retningslinjer

Nasjonale anbefalinger og retningslinjer finner dere på regjeringen sin hjemmeside og helsenorge.no.

Kort oppsummert:

  • Hold to meters avstand
  • Møt så få mennesker som mulig
  • Maksimalt to gjester i hjemmet, på hytta eller i hagen
  • Handle på kjøpesenter/varehus i din hjemkommune
  • Nasjonal skjenkestopp
  • Alle arrangement bør avlyses

Konsekvenser for Gjesdal

Svømmehaller

Stenges for offentlig bading, men holdes åpent for svømmeundervisning, organisert svømmetrening for personer under 20 år, terapi og behandling, rehabilitering og opptrening.

Veveriet/bibliotek/service senter

Veveriet/bibliotek/service senter holdes åpent, men med enkelte tiltak for å begrense antall besøkende. Det vil også være pliktig å registrere seg ved ankomst.

Det vil ikke bli gjennomført arrangement eller fritidsaktiviteter for voksne.

Det oppfordres til å henvende seg digitalt eller på telefon dersom det er mulig.

I forbindelse med påske vil det være noe begrenset åpningstid.

Politiske møter

Politiske møter vil bli gjennomført digitalt i perioden.

Skole, barnehage og kulturskole

Skole, barnehage og kulturskole forholder seg til egne veiledere for smittevern.

Tilbud til barn, unge, eldre og sårbare grupper

Kommunen vil forsøke å opprettholde tilbud til disse gruppene. Tilbudet vil bli tilpasset de nye retningslinjene.

Camping og fritid

De nasjonale tiltakene for bruk av hytter og fritidseiendom gjelder også for camping. Campingvogner står ofte plassert tett, så det er viktig at alle er nøye på godt smittevern – eksempelvis to-meters avstand. Vær ekstra nøye i serviceanlegg.

Treningssenter

Treningssenter kan holde oppe for innbyggere i egen kommune. Treningssentre kan også holde åpent for de som er bosatt i annen kommune dersom de skal benytte følgende tilbud:

  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til

_ _ _

Endringer i retningslinjer og anbefalinger kan skje raskt, og det er derfor viktig at en holder seg oppdatert på hva som gjelder nasjonalt (www.helsenorge.no) og lokalt (www.gjesdal.kommune.no).