Vaksine – lurer du på når det er din tur?

Vaksine – lurer du på når det er din tur?

Gjesdal kommune mottar for tiden en rekke telefoner med forespørsel knyttet til når en vil motta vaksine – det er ikke nødvendig.

Per i dag er det sendt ut informasjonsbrev til alle i født mellom 1936 og 1945. Brevet sendes først til din digitale postkasse, om du ikke har dette eller ikke åpner brevet digitalt (Altinn) vil det sendes med fysisk post. I brevet informeres det om at du vil motta en sms med spørsmål om du ønsker vaksine.  Denne smsen skal besvares med ja eller nei. Om en har takket ja til vaksine vil en motta melding på tid og sted når vaksinen er klar til å settes, dette kan ta litt tid.

Gjesdal kommune mottar hver uke et varierende antall doser, og alle disse blir benyttet. Det er det antallet vi mottar som styrer når du som innbygger vil få din vaksine. Vi ber deg derfor være tålmodig.

Neste gruppe som vil motta informasjonsbrev er de født mellom 1946 og 1956 og enkelte personer i risikogruppe. Når det vil skje er avhengig av hvor mange doser vi mottar hver uke og fremdriften i vaksinering av aldersgruppe 75+.

Ønsker du å holde deg oppdatert på informasjon om vaksineringen i Gjesdal kommune, oppfordrer vi deg til å følge med på vår nettside.