Gjesdal kommune

Vurderinger knyttet til covid-19

Vurderinger knyttet til covid-19

Ingrid Asp (ASD) / Lars Rune Opsahl (DSS) / Colourbox.com  

På pressekonferansen tidligere i dag uttrykte myndighetene stor bekymring for situasjonen Norge nå befinner seg i. De presenterte en rekke tiltak og innstramminger som skal bidra til at vi får kontroll over smitten.

Budskapen var tydelig: «Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt»

Gjesdal har de siste ukene opplevd en rekke nye tilfeller, og vi må således være ekstra på vakt i tiden fremover.

Kommunens beredskapsledelse følger situasjonen tett, og vil i samråd med kommunelege vurdere lokale tiltak ut over de nasjonale retningslinjene. Regjeringen har skissert en rekke mulige tiltak for regioner med mye smitte.

Kommunen ønsker å skjerme barn og unge for inngripende tiltak så lenge situasjonen tillater dette.

Beredskapsledelsen har 5. november besluttet at alle arrangementer i regi av kommunen eller i kommunens lokaler avlyses inntil videre. Unntaket er arrangementer for barn og unge hvor en kan overholde et godt smittevern.

Når det gjelder organisert idrett forholder kommunen seg foreløpig til nasjonale retningslinjene og det som det enkelte særforbund bestemmer.

 

Vi gjør oppmerksom på at lokale retningslinjer kan ble endret på svært kort varsel.