Aktuell informasjon

Tilrettelegging av egen bolig

Tilrettelegging av egen bolig

Ønsker du å bo og klare deg selv i egen bolig så lenge som mulig?

For å kunne bo i egen bolig livet ut, kan boligen trenge tilrettelegging, eller du bør tenke på om du skal kjøpe en bolig med livsløpsstandard.

Eldre boliger har ikke livsløpsstandard. Det vil si at de ikke er tilrettelagt for at den som bor der skal trenge hjelpemidler som rullator eller rullestol. Trapper, små bad/toalett, trange dører, terskler er noen av problemene en rullatorbruker kan støte på.

Det er lurt å tenke på hvordan boligen er utformet før en trenger tilrettelegging, da har en tid til å gjøre endringene.

Tilrettelegging kan være å bygge om deler av boligen, brannvarsling som går direkte til alarmmottak og annet.