Helse

To gutter leker i løv - Klikk for stort bilde

 

 

God helse er viktig for den enkelte innbygger. God folkehelse er viktig for Gjesdal kommune. I høyremenyen finner du informasjon om helsetjenestene Gjesdal kommune tilbyr.

Publisert 31.05.2017
Frisklivsko.png

Sentrale begrep i virksomheten er forebygging, mestring og arbeid.

 

Virksomheten har som målsetning å styrke satsingen på forebygging og tidlig innsats. Virksomheten vil også ha et særskilt ansvar for kommunens satsing på arbeid og aktivitet.

Publisert 28.11.2016
Smiå der kvalitet skapes

 

Smiå er et kurs- og kompetansesenter med mål om å gi mennesker som av en eller annen grunn ikke har ordinær jobb eller skoleplass, men som har lyst til å bidra med det de kan når de kan, et meningsfullt tilbud.

Publisert 18.04.2016
Jordbær

Miljøarbeidertjenesten skal sikre at voksne personer med varig behov som har behov for hjelp til nødvendig helsehjelp, opplæring, veiledning og aktivisering får den hjelpen de trenger.

Publisert 04.09.2014
Åboas

Psykisk helse og rusvern yter tjenester til personer med ulike psykiske lidelser, og de som har behov for oppfølging og behandling grunnet langvarig rusmisbruk.

Publisert 04.09.2014

Fysio- og ergoterapitjenesten er en del av Gjesdal kommune sitt helsetilbud.

Tjenesten har som målsetting å vedlikeholde eller bedre funksjonsevnen hos mennesker med sykdom eller funksjonsnedsettelse slik at de skal kunne mestre hverdagen og delta i samfunnet på best mulig selvstendig måte.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573