Helse

To gutter leker i løv - Klikk for stort bilde

 

 

God helse er viktig for den enkelte innbygger. God folkehelse er viktig for Gjesdal kommune. I høyremenyen finner du informasjon om helsetjenestene Gjesdal kommune tilbyr.

Publisert 21.12.2018

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

Publisert 31.05.2017

Sentrale begrep i virksomheten er forebygging, mestring og arbeid.

 

Virksomheten har som målsetning å styrke satsingen på forebygging og tidlig innsats. Virksomheten vil også ha et særskilt ansvar for kommunens satsing på arbeid og aktivitet.

Publisert 28.11.2016
Logo

 

Smiå er et kurs- og kompetansesenter med mål om å gi mennesker som av en eller annen grunn ikke har ordinær jobb eller skoleplass, men som har lyst til å bidra med det de kan når de kan, et meningsfullt tilbud.

Publisert 18.04.2016
Jordbær

Miljøarbeidertjenesten skal sikre at voksne personer med varig behov som har behov for hjelp til nødvendig helsehjelp, opplæring, veiledning og aktivisering får den hjelpen de trenger.

Publisert 04.09.2014
Ålgård bo- og aktivitetssenter

Mestringssenteret og Bo- og hjemmetjenester psykisk helse og rus yter tjenester til personer med ulike utfordringer innen psykisk helse, og de som har behov for oppfølging og behandling grunnet rusavhengighet.

Publisert 04.09.2014

Fysio- og ergoterapitjenesten er en del av Gjesdal kommune sitt helsetilbud.

Tjenesten har som målsetting å vedlikeholde eller bedre funksjonsevnen hos mennesker med sykdom eller funksjonsnedsettelse slik at de skal kunne mestre hverdagen og delta i samfunnet på best mulig selvstendig måte.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573