Rusvern

Rusvernet i Gjesdal kommune tilbyr tjenester til personer som har et rusproblem eller står i fare for å utvikle et rusproblem. Det gis også samtaler til pårørende som trenger råd, støtte og veiledning.

Formålet med tjenestene er å fremme brukernes selvstendighet og mestring av eget liv, med utgangspunkt i egne ressurser, ønsker og mål.

Dersom personen som trenger hjelp er mellom 13 og 25 år, kan man enten kontakte Familiesenterets ungdomskontakt Janne Håland (mobil 95 98 87 33) eller søke på ordinært søknadsskjema (se nederst i artikkelen). Fagteam rus kan også kontaktes for å drøfte hvorvidt det skal søkes om tjenester (Kontaktinfo).

 

Tjenestetilbudet innebefatter:

 • Råd og veiledning i forhold til rettigheter og tjenestetilbud
 • Henvisning til behandling
 • Koordinering av tjenester før, under og etter behandling
 • Boligoppfølging
 • Oppfølging av gravide rusmisbrukere
 • Oppfølging i forbindelse med LAR 
 • Individuell plan og ansvarsgruppe

 

Hvem kan søke om tjenester:

 • Brukere og pårørende 
 • Fastlege
 • Andre instanser

 

 

Kontaktinformasjon:

Du kan søke på søknadsskjema Helse og velferd (PDF, 451 kB) eller ta kontakt med avdelingen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Avdelingsleder 652 Mestringssenteret
Tlf: 51 61 44 32
Mobil: 975 40 943
E-post  

 

 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573