Gjesdal kommune

Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022

2022 er Frivillighetens år og skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med.

Dette skal selvsagt Gjesdal kommune være med på også. Frivilligheten er ryggraden i kulturlivet i vår kommune. Vår oppgave er å bygge opp om alt det gode frivillige arbeidet som skjer i kommunen. Frivillighetens år ser vi på som en gylden anledning til å sette et ekstra fokus på frivilligheten, løfte den frem og synliggjøre den verdiskapingen det faktisk er snakk om. 

Vi har allerede invitert alle lag og foreninger i Gjesdal inn til programverksted i form av to samlinger. En i Oltedal og en på Ålgård. Det var så kjekt å se at så mange tok turen selv om det er en veldig travel tid. For et engasjement det var! Vi fikk inn masse gode ideer rundt verkstedets to hovedtema – arrangement og synliggjøring.  Hvilke arrangement skal vi ha neste år? Og hvordan skal vil synligjøre og dokumentere markeringen og all den flotte frivilligheten vi har i Gjesdal kommune.

Nå har administrasjonen laget en oppsummering fra programverkstedene og delt denne med deltakerne. Det har absolutt utkrystallisert seg noen arrangement og tiltak som vi ser de aller fleste lag og foreninger spilte inn, uavhengig av hverandre. I tillegg er det satt ned en festgruppe med representasjon fra lag, foreninger, frivilligsentralen, administrasjonen og kommunestyret. 

Vi i administrasjonen ønsker å ta en koordinerende rolle, slik at vi har oversikten over alt som skal skje i løpet av året samtidig som vi kan bistå og samarbeide med lag og foreninger som ønsker det. Samtidig ønsker vi å produsere noen arrangement selv, hvor vi trekker inn de lagene og foreningene som ønsker å være med.

Det aller viktigste for oss er at lag og foreninger synligjør aktiviteten sin, slik at alle i kommunen får det med seg. Dette har vi en digital løsning for i form av Gjesdal.Friskus.com Her har vi laget en egen Frivillighetens år kalender. 
I tillegg ønsker vi å lage en plakatutstilling med et medfølgende hefte over alle lag og foreninger i Gjesdal kommune. 

For spørsmål ta kontakt med Jane Merete Jonassen, leder for kultur. 

Vi er glade for å være i gang. 

Kontakt

Jane Merete Jonassen
Leder
E-post
Telefon 51 61 42 91
Mobil 40 45 47 53
leder kulturavdelingen