Næringsarealer

Næringsarealer

I Gjesdal kommune finnes det flere gode alternativer for deg som trenger næringsarealer til din bedrift. Det finnes blant annet ledige arealer på Skurve, i Oltedal og på Gilja.

Gjesdal Næringspark - Skurve

Næringsparken er lokalisert ca 4 km sør for Ålgård, og består i dag av ca 600 daa regulert næringsareal. Området ligger i umiddelbar nærhet til E39, og strategisk plassering er hovedargumentet for mange av bedriften lokalisert her. Det er stor variasjon i både størrelse og bransje blant etablerte bedrifter, og de mest profilerte er Asko Rogaland, Jæder, Bama, Kruse Smith Entreprenør og Spenncon.

Gjesdal kommune har næringstomter for salg i Gjesdal Næringspark - Skurve (se bilder under).

Kommunale tomteområder

 

  • Rødt område er på ca 25 daa, og kan deles opp i mindre tomter.
  • Gult område er på ca 9,5 daa.
  • Blått område er på ca 24 daa, og kan deles opp i mindre tomter.

For utfyllende informasjon kontakt næringssjef André Andreassen (tlf. 959 35 246)

Kontakt

André Andreassen
E-post
Mobil 959 35 246