Gjesdal kommune

Båt

Båt

Hvor er det lov å bruke motorbåt eller vannskuter på vassdrag i Gjesdal?

Bruk av motorfartøy er i følge lov om motorferdsel i utmark og vassdrag tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

I Gjesdal kommuner det lov med motorfartøy, båt med motor og vannskuter, på Limavatnet og Edlandsvatnet.

Gjesdal kommune har ikke innført lokale regler for vannskuter.

Vi minner om forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø. Båter og vannskuter som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop (ca. 9,2 km/time). Det skal for øvrig tas hensyn til andre brukere av vassdraget. Vi ber brukere være særlig hensynsfulle, helst unngå motorisert ferdsel i Kyrkjevika og den nordøstlige delen av Limavatnet på grunn av at området er særs viktig område for fugl. 

Kontakt

Gudrun Kristensen
Rådgiver
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 41 23 41 75

Fagansvarlig landbruk, natur og miljø