Gjesdal kommune

Helhetlig tiltaksplan for Figgjovassdraget, Rogaland

Helhetlig tiltaksplan for Figgjovassdraget, Rogaland

Tiltaksplan for Figgjovassdraget er utarbeidet for å få en oversikt over påvirkningskilder som har betydning for vannkvalitet og naturverdier, og å få en samlet plan for miljøforbedrende tiltak på tvers av sektorer og kommuner. 

Intensjonen med tiltaksplanen er å få oversikt over påvirkningskilder som har betydning for vannkvalitet og naturverdier, og å få en samlet plan for miljøforbedrende tiltak på tvers av sektorer og kommuner.

Planen beskriver forebyggende og avbøtende tiltak som kan bidra til å få, eller opprettholde god økologisk tilstand i vassdraget. Habitatforbedrende tiltak er også beskrevet. Tiltaksoversikten skal gjøre det enklere å komme i gang med nødvendige miljøforbedrende tiltak i vassdraget, og være grunnlag for å velge ut konkrete tiltak for videre detaljplanlegging og utførelse. Planen skal også være et grunnlag for å vurdere søknader om tiltak og tilskudd.

Tiltaksplanen kan leses her Helhetlig tiltaksplan for Figgjovassdraget, Rogaland (PDF, 10 MB)