Landbruk

Dyrka mark - Klikk for stort bilde

 

Målgruppa for landbruk er:

 • Bønder og andre med tilknytning til jordbruk og skogbruk
 • Andre næringsdrivende og ny etablerere

Tjenesten driver utstrekt rettledning i forbindelse med lovsaker. For eksempel håndtering etter jordloven, konsesjonsloven, forpaktingsloven, plan- og bygningsloven.

  

Konkrete saksområder på landbruksavdelingen er:

 • Produksjonstillegget i jordbruket (søknadsfrist 20.januar og 20.august)
 • RMP - regionalt miljøprogram (søknadsfrist 20.august)
 • Refusjon av avløserutgifter til ferie- og fritid
 • Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. (Er håndtert i serviceavdelingen)
 • Bygdeutviklingssaker
 • Skadeerstatningsordninger, se lenker til høyre
 • Godkjenning av drenering, nydyrking og landbruksveier
 • Hjelp til etablering
 • Viltforvaltning
 • Skogavgiftsordningen
 • Skogplanting og drift av kommuneskogen
 • Båndtvang i Gjesdal
Landbruk
IMG_2030.jpg

 God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer.

Nedlegger.JPG

Utsettinga gjeld føretak som vil søkje tilskot frå regionalt miljøprogram til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel.

 

Stormøte landbruksplan.jpg

Tirsdag 8. desember gjennomførte Gjesdal kommune et stormøte om landbruksplan på Veveriet.  

Kuer

Gjesdal kommune inviterer til møte om revidering av landbruksplanen.

 

Den kommunale landbruksforvaltningen administrerer mange ulike tilskuddsordninger og velferdsordninger som bidrar til å sette jordbruksavtalen ut i praksis. 

Dyrevernsnemda for produksjonsdyr Sør dekker kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Mobil: 41234175
E-post  

 

 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573