Tjenester > Næring > Landbruk > Tilskuddsordninger
Publisert 31.07.2018

 

Har du avlingssvikt? Skade over 30% kan erstattes. I så tilfelle ber vi deg melde i fra med en e-post til Postmottak@gjesdal.kommune.no. Dette er et krav for å kunne søke på tilskuddsordningen. Erstatningsordningen er nå forenklet.

 

Publisert 15.06.2018

 

I dag kom endelig geitene fra bygda i Ørsdalen ut til "byen" på Ålgård. Geitene skal skjøtte friområde på Gitlaberget slik at dette ikke gror igjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 17.06.2014

Kommunen er førsteinstans for mange tilskuddsordniner innefor landbruket. Vi har informasjonsansvar overnfor våre innbyggere/brukere, mottar søknader og behandler disse.

Publisert 16.06.2014

Formålet med velferdsordningene er å bidra til å sikre matproduksjon og matforsyning ved å forvalte ordninger rettet mot å bedre rekruttering til næringen og mot næringsutøverens veldferd.  

Publisert 16.06.2014

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter. Med dette menes at gjødsel spres slik at en reduserer utslipp til luft, forurensing av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjørestilgjengelig for plantevekst. 

Publisert 16.06.2014

Formålet med spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt å redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573