Avlingssvikt?

Har du avlingssvikt? Skade over 30% kan erstattes. I så tilfelle ber vi deg melde i fra med en e-post til Postmottak@gjesdal.kommune.no. Dette er et krav for å kunne søke på tilskuddsordningen. Erstatningsordningen er nå forenklet.

 

Klikk for stort bildeLima

Den langvarige tørkeperioden og varmen kan ha gitt avlingsskader i grovfôrproduksjonen her i Gjesdal kommune.

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt på fulldyrka og overflatedyrka areal kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning forutsetter at det er godt dokumentert at det er en klimatisk skade som er årsaken til avlingssvikten.

De som har avlingsskade må som nevnt melde dette til kommunen så snart de blir klar over skaden. Dette gjøres ved å sende en e-post til Postmottak@gjesdal.kommune.no merk e-posten med avlingsskade.

På landbruksdirektoratet sine nettsider finner en mer informasjon om ordningen: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

Fylkesmannen i Rogaland har også laget en nyttig artikkel :https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Landbruk-og-mat/Jordbruk/om-avlingsskadeerstatning-og-arealtilskot-i-soknadsaret-2018/

En kan søke via altinn, men vi har også lagt ved et skjema her som du kan enkelt se hva som kreves av informasjon. Søknad om erstatning ved avlingssvikt 1 (PDF, 159 kB)

Siste frist for å levere søknad om erstatning er 31. oktober 2018. 

Ta gjerne kontakt om det er noe du trenger hjelp til.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573