Produksjonstilskudd

Kommunen er førsteinstans for mange tilskuddsordniner innefor landbruket. Vi har informasjonsansvar overnfor våre innbyggere/brukere, mottar søknader og behandler disse.

Produksjonstilskudd har to søknadsomganger i løpet av året. En med registreringsdato 31. juli hvor søknadsfristen er 20. august, og en med registreringsdato 1. januar, med søknadsfrist 20. januar.

 

Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for flere tilskuddsordninger:
 

 • Arealtilskudd 20. august
 • Kulturlandskapstilskudd 20. august
 • Tilskudd til dyr på beite 20. august
 • Omleggingstilskudd til økologisk landbruk 20. august
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk 20. august
 • Tilskudd til husdyr 20. august og 20. januar
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 20. august og 20. januar
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon 20. august og 20. januar
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon 20. august og 20. januar
 • Tilskudd til bevaringsverdige storferaser 20. januar
 • Distrikts- og kvalitetstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker 20. januar
 • Distriktstilskudd til potetproduksjon i Nord-Norge 20. januar
 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 20. januar

 
Fylkesmannen er koordinator og rådgiver ovenfor kommunene, og klageinstans. Statens landbruksforvaltning har ansvaret for hovedutbetalingene.   Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er Statens landbruksforvaltning klageinstans.
 
Veiledningsheftet for året 2009 – 2010 finner du her:

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

For mer informasjon kan du besøke Statens landbruksforvaltning sine egne sider.

Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573