Renovasjon

Gjesdal kommune sørger for all innsamling av husholdningsavfall. Det er tvungen renovasjon for husholdninger i kommunen. 

Hva vi henter

Husholdningsavfall sorteres og samles inn etter følgende 5 fraksjoner:

 • Papir
 • Våtorganisk avfall - les mer om "Gi gass"
 • Plastemballasje
 • Glass/metallemballasje
 • Restavfall 

Mot ekstra gebyr kan egen beholder kun for bleier tilbys.

En kan velge brun dunk eller komposteringsbinge for våtorganisk avfall. Når en komposterer selv får en 15 % reduksjon i renovasjonsgebyret.

Ta kontakt med Gjesdal kommune på tlf. 51614200 dersom dunken din ikke er blitt tømt i hht avfallskalenderen.

Nedgravde beholdere

Noen eiendommer er knyttet opp mot nedgravde avfallscontainere hvor man trenger brikke for innkast. Sortering er lik som for de med ordinære dunker.

Hver ny bolig får utlevert 2 brikker. Ta godt vare på brikkene, husk at de skal følge boligen/leiligheten ved flytting.

Dersom du har mistet brukerbrikken eller har problemer med innkast, ta kontakt med kommunen.

 

Privathusholdninger i Gjesdal kommune kan bestille henting av grovavfall og hageavfall

På nettsiden hentavfall.no kan du bestille henting av 

 • grovavfall - avfall som ikke får plass i vanlige avfallsbeholdere eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt. 

 • hageavfall - plantemateriale fra husholdningers hager og uteområder som egner seg for kompostering. 

 

Retningslinjer

Avfallet skal settes ut mot kjørbar vei, fortrinnsvis på egen tomt. For grovavfall, settes avfallet frem kvelden før eller senest kl 07.30 på selve hentedagen. For hageavfall må dette settes frem senest kl 07.00 på selve hentedagen. Hageavfall skal være samlet i sekker og grener buntet sammen i håndterbare størrelser.

Abonnenten har selv ansvaret for avfallet inntil det er blitt hentet. Avfallet må beskyttes mot vær og vind.

For grov- og hageavfall er det satt en grense på maksimalt tre hentinger per år. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående henteordningene, ta kontakt med Servicesenteret på telefon 51 61 42 00.

Klikk her for å komme til elektronisk skjema for avvik og bestilling/bytte av avfallsbeholder.

 

Henterutene

Beholdere må settes fram til tømmepunkter etter definerte kjøreruter.

Avfallskalender 2018
Rute Gater
Rute1 (.PDF, 503 kB) Varafjellveien, Fiskebekkveien og Solåsveien fra kryss Fiskebekkveien til E39, fra rundkjøring E39 til Vaula bru - med alle tilstøtende gater.
Rute2 (.PDF, 493 kB) Åfaret og Solåsveien til kryss Fiskebekkveien, Rettedalen, Ålgårdsheia, Høljaberget, Nordhagen og Bruhammaren, alle med tilstøtende gater. Ålgårdsveien og Rishagen.
Rute 3 utgår (Overført andre ruter)
Rute4 (.PDF, 496 kB) Opstad, fra Djupedalsveien til Holmaveien, med alle tilstøtende gater, Vestliveien, Ole Nielsens vei, Sveaveien, Kongsgata og Fv. 201 til Sikveland.
Rute5 (.PDF, 484 kB) Solkjen, Berlandsveien, Fotlandsveien, Kyrkjeveien og Kyrkjebakken, Krambugata, Edlandsgeilane, Neseveien, Timeveien og Heiane, alle med tilstøtende gater.
Rute6 (.PDF, 410 kB) Gilja (fra Dirdal skole), Frafjord, Maudal, Østebødalen.
Rute7 (.PDF, 502 kB) Torvmyrveien, Ånundskaret, Rundaberget, Eikeli og Raudvigveien, alle med tilstøtende gater.
Rute8 (.PDF, 499 kB) Oltedal og Dirdal, til og med veistasjonen og Steinskog.
Rute9 (.PDF, 511 kB) Gjesdal, Helland, Madland, Ravndal, Lomeland, Berge, og Lima. E39 fra Vaula bru til og med Søyland.


SMS-varsling av tømmerutene:
Du kan få varsling på sms dagen før tømmedagen, med info om hvilken dunk som skal tømmes.
SMS-varsling

 

GEBYR 2018:

Renovasjonsgebyr - abonnement 25 % mva kommer i tillegg til prisene nedenfor
Renovasjon årsgebyr
120 l restavfall / brun dunk / papir / glass/metall / plast kr. 2 180,- pr. år
240 l restavfall / brun dunk / papir / glass/metall / plast kr. 3 710,- pr. år
120 l restavfall / papir / glass/metall / plast / kompostbinge kr. 1 860,- pr. år
240 l restavfall / papir / glass/metall / plast / kompostbinge kr. 3 150,- pr. år
Bleiedunk kr. 420,- pr. år
Fellesløsning m/nedgravde beholdere kr. 1 860,- pr. år

 

Ekstra søppelsekk (kr. 60,-) til restavfall  kan kjøpes i Servicesenteret på Storahuset.

Søppeldunkene

Det finnes alternative volumstørrelser på beholdere for restavfall, 120 liter, 240 liter eller fellesløsninger (abonnenter går sammen om beholder).

Klikk her for å komme til elektronisk skjema for avvik og bestilling/bytte av avfallsbeholder.

Publisert 10.07.2018
Søppelbil

I mai og juni vil det være mulig å levere avfall til Gjesdal Gjenvinning i Oltedal.

Egenbetaling blir kr. 125,- per kubikkmeter.

Publisert 31.01.2018
Gi gass fyll posen

Gjesdal kommune har tidligere opplyst at hageavfall ikke skulle kastes i brun beholder. Dette gjelder kun greiner og jord.

Publisert 07.11.2017
Bossdunker

Nå kan du få sms-varsel om når det er tømming av boss, og beskjed om hvilken dunk som skal tømmes.

Publisert 07.04.2016
Grovavafall

Gjesdal kommune har nå startet ordning med henting av grovavfall og hageavfall for våre private abonnenter.

Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573