Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistenter er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for sterkt funksjonshemmede med omfattende behov for assistanse i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet

 

Hvordan få tjenesten?

En kan søke om brukerstyrt personlig assistanse på søknadsskjema helse og velferd (PDF, 451 kB)som en får ved å henvende seg til Tjeneste og koordineringskontoret eller Servicesenteret på Storahuset.
 

Søker må legge frem relevante opplysninger for å forenkle saksgangen, legeopplysninger vedlegges søknaden.

Dersom søker ønsker hjelp til å utforme søknaden kan Tjenesteområdet bistå med dette. Se kontaktinformasjon.

 

Saksgang

Tjenesten vurderes av saksbehandler på Tjeneste og koordineringskontoret.

 

Klage

Alle søkere har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker. Klagen rettes til saksbehandler muntlig eller via klageskjema (PDF, 105 kB)og blir endelig avgjort av Fylkesmannen i Rogaland. Dersom søker ønsker hjelp til å utforme klagen kan Tjenesteområdet bistå med dette. 

 

Egenbetaling

Det kreves egenbetaling for medgått tid til praktisk bistand. Brukere som har tjenester fra tjenesteområde helse og velferd som de skal betale for, blir fakturert etterskuddsvis hver måned. Eventuelle spørsmål i forbindelse med faktura – betalingssatser kan rettes til saksbehandler tlf. 51614370.

 

Timebetaling for praktisk bistand
Grunnbeløp . Pr. time Maks pr. måned
0 - 2G 0 - 187.268 Kr. 205 Kr. 205
2G - 3G 187.269 - 280.902 Kr. 210 Kr. 1500
3G - 4G 280.903 - 374.536 Kr. 215 Kr. 2200
4G - 5G 374.537 - 468.170 Kr. 225 Kr. 2500
over 5G 468.171- Kr. 240 Kr. 3500
1G - grunnpensjon Fra 01.01.18 kr.93.634

 

Lovhjemmel + forskrift

Helse og omsorgstjenesteloven Kapittel 3

Pasientrettighetsloven §2.1

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Ole Nielsensvei 20, underetasje
Tlf: 51 61 43 70
Mobil: 51 61 43 70
E-post  

 

Avdelingsleder
Tlf: 51 61 44 70
Mobil: 476 16 371
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573