Dagtilbud for personer med psykisk utviklingshemming

Dagtilbudet er et aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming på Ålgård bo og aktivitetssenter som legger vekt på å gi et aktivitetstilbud tilpasset den enkelte bruker. Dagtilbudet er åpent 5 dager i uken, er stengt helligdager og har redusert drift under ferieavviklingen.

Hvordan søke dagtilbud?

En kan søke om dagtilbud på søknadsskjema helse og velferd (PDF, 451 kB) som en får ved å henvende seg til Tjeneste og koordineringskontoret eller Servicesenteret på Storahuset.
 
Søker må legge frem relevante opplysninger for å forenkle saksgangen.

Dersom søker ønsker hjelp til å utforme søknaden kan Tjenesteområdet bistå med dette. Se kontaktinformasjon.

 

Saksgang

Tjenesten vurderes av saksbehandler ved Tjeneste og koordineringskontoret


Klage

Alle søkere har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker. Klagen rettes til saksbehandler muntlig eller via klageskjema, (PDF, 105 kB) og blir endelig avgjort av Fylkesmannen i Rogaland. Dersom søker ønsker hjelp til å utforme klagen kan Tjenesteområdet bistå med dette.

 

Egenbetaling

Brukere som har tjenester fra tjenesteområde helse og velferd som de skal betale for, blir fakturert etterskuddsvis hver måned. Eventuelle spørsmål i forbindelse med faktura – betalingssatser kan rettes til saksbehandler tlf. 51614370.

Dagtilbud for personer med psykisk utviklingshemming
. Pris pr dag
Egenbetaling kr. 105
Dagtilbud gratis - betaler for mat og utstyr

Lovhjemmel + forskrift

Helse og omsorgstjenesteloven Kapittel 3

Pasientrettighetsloven §2.1

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
Telefon 51 61 43 70
Mobil 51 61 43 70
Sissel Kverneland
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 61 44 70
Mobil 476 16 371
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573