Hjemmehjelp/Praktisk bistand

Hjemmehjelp skal sikre at hjemmeboende eldre/funksjonshemmede får opprettholde en god nok standard på egen husholdning/daglige gjøremål og dermed kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. 

Hvordan søke hjemmehjelp?

En kan søke om hjemmehjelp på søknadsskjema helse og velferd (PDF, 451 kB) som en får ved å henvende seg til Tjeneste og koordineringskontoret eller Servicekontoret på Storahuset.
 
Søker må legge frem relevante opplysninger for å forenkle saksgangen, legeopplysninger vedlegges søknaden.

Dersom søker ønsker hjelp til å utforme søknaden kan Tjenesteområdet bistå med dette. Se kontaktinformasjon.

 

Saksgang

Tjenesten vurderes av saksbehandler ved Tjeneste og koordineringskontoret.


Klage

Alle søkere har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker. Klagen rettes til saksbehandler muntlig eller via klageskjema (PDF, 105 kB), og blir endelig avgjort av Fylkesmannen i Rogaland. Dersom søker ønsker hjelp til å utforme klagen kan Tjenesteområdet bistå med dette. Se kontaktinformasjon.

 

Egenbetaling

Brukere som har tjenester fra tjenesteområde helse og velferd som de skal betale for, blir fakturert etterskuddsvis hver måned. Eventuelle spørsmål i forbindelse med faktura – betalingssatser kan rettes til saksbehandler tlf. 51614370.

Timebetaling for praktisk bistand
Grunnbeløp . Pr. time Maks pr. måned
0 - 2G 0 - 193 765 Kr. 210 Kr. 210
2G - 3G 193 766 - 290 648 Kr. 220 Kr. 1600
3G - 4G 290 649 - 387 531 Kr. 225 Kr. 2300
4G - 5G 387 532 - 484 414 Kr. 235 Kr. 2600
over 5G 484 415 Kr. 250 Kr. 3700
1G - grunnpensjon Fra 01.01.19 kr.96.883

 

 

 

Lovhjemmel + forskrift

Helse og omsorgstjenesteloven Kapittel 3

Pasientrettighetsloven §2.1

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
Telefon 51 61 43 70
Mobil 51 61 43 70
Sissel Kverneland
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 61 44 70
Mobil 476 16 371
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573