Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir nødvendig helsehjelp som for eksempel personlig stell, behandling, sårstell,  enkel matlaging, hjelp til legemiddelhåndtering, rehabilitering og hjelp for å forebygge innleggelse i institusjon.

 

Hvordan kan du få hjemmesykepleie?

En kan søke om hjemmesykepleie på søknadsskjema helse og velferd (PDF, 451 kB)som en får ved å henvende seg til Tjeneste og koordineringskontoret eller Servicesenteret på Storahuset.
 
Søker må legge frem relevante opplysninger for å forenkle saksgangen, legeopplysninger vedlegges søknaden.

Dersom søker ønsker hjelp til å utforme søknaden kan Tjenesteområdet bistå med dette. Se kontaktinformasjon.

Ved nye akutte behov kan du ringe til hjemmesykepleien tlf. 957 90 170. Hjelp gis innen 2 timer.

 

Saksgang

Søknaden vurderes av saksbehandler ved Tjeneste og koordineringskontoret


Klage

Alle søkere har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker. Klagen rettes til saksbehandler muntlig eller via klageskjema (PDF, 105 kB), og blir endelig avgjort av Fylkesmannen i Rogaland. Dersom søker ønsker hjelp til å utforme klagen kan Tjenesteområdet bistå med dette. Se kontaktinformasjon.

 

Egenbetaling

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Lovhjemmel + forskrift

Helse og omsorgstjenesteloven Kapittel 3

Pasientrettighetsloven §2.1

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
Telefon 51 61 43 70
Mobil 51 61 43 70
Sissel Kverneland
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 61 44 70
Mobil 476 16 371
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573