Tjeneste og koordineringskontor

Ålgård bo- og aktivitetssenter - Klikk for stort bilde

Kontorets hovedfunksjoner:

- Saksbehandling og tjenesteplanlegging knyttet til helse og omsorgstjenesteloven og kommunal bolig.

- Koordinere og sikre ett helhetlig og koordinert tjenestetilbud i Gjesdal kommune.

- Kommunens kontaktpunkt mot interne og eksterne samarbeidsparter

Den enkelte innbygger kan henvende seg til kontoret:

 • Når en trenger å søke om en konkret tjeneste innen helse og omsorg eller bolig.
 • Når en har behov for hjelp, og trenger veiledning for å orientere deg om hva som kan være aktuell hjelpeinstans.

 

En nærmere beskrivelse av tjenester kommunen gir, finner du under fanen Tjenester. Du kan bruke søkefeltet for å finne beskrivelser av konkrete tjenester.

 

Kontoret vil i sin kontakt med deg legge vekt på:

 • Sikre at din sak blir belyst på en god måte og at de reelle behov kommer frem.
 • Legge vekt på at du skal være aktiv deltaker i behovsbeskrivelse og løsningsutforming.
 • Brett  og tverrfaglig løsnings fokus som betyr at:
 • Vi vil vektlegge løsninger som støtter opp under  din egen mestring
 • Vi vil sammen med deg lete etter løsninger i nettverk og i frivilligsektor.
 • Vi vil søke løsninger i kommunen som  gjør at du sikres helhetlige og koordinerte tjenester. 
 • Å være tydelig på hva du kan forvente av kommunen og hva vi forventer av deg.

 

Kontoret er åpent alle hverdager mellom 08.00 og 15.00 .

Da den enkelte medarbeider i kontoret i løpet av dagen kan være opptatt i brukermøter, anbefaler vi innbyggerne å ta kontakt på telefon først og avtale konkret tid for oppmøte på kontor. Dette for å sikre god håndtering av den enkelte sak og unngå at du som innbygger kommer innom på bom tur.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
E-post
Telefon 51 61 43 70

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Sissel Kverneland
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 61 44 70
Mobil 476 16 371
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573