Gjesdal kommune

Spørsmål om digital kompetanse

Spørsmål om digital kompetanse

Det finnes flere muligheter i Gjesdal kommune for de som vil øke sin digitale kompetanse. Klikk på + tegnet i listen under for å lese mer om de forskjellige temaene. 

Hva er digital kompetanse

Fra digihjelpen.no: Det å utvikle digitale ferdigheter innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og ressurser. Videre innebærer det å benytte digitale verktøy, medier og ressurser til å tilegne seg kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse. I dette ligger det også en økende grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy, medier og ressurser ut fra bruksområdet.

Ferdighetsområder i digitale ferdigheter

Utdanningsdirektoratet definerer i "Rammeverk for grunnleggende ferdigheter" fem ferdighetsområder for digital kompetanse:

Bruke og forstå innebærer å kunne bruke og navigere på digitale ressurser i og utenfor nettverk og ivareta informasjons- og datasikkerhet. Digitale ressurser kan blant annet være digitalt utstyr, programvare og digitale måleinstrumenter. Videre innebærer det å følge digitale formkrav for å understreke og formidle budskap ved bruk av effekter, bilder, lyd, illustrasjoner, tabeller, overskrifter og punkter.

Finne og behandle innebærer å tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning. Informasjon fra digitale kilder kan være informasjon fra tekst, lyd, bilde, video, symboler, interaktive elementer eller rådata fra registreringer og observasjoner.

Produsere og bearbeide innebærer å være kreativ og skapende med bruk av digitale ressurser. Dette innebærer å lage digitale produkter ved hjelp av digitale ressurser, enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk.

Kommunisere og samhandle innebærer å kunne bruke digitale ressurser for kommunikasjon og samhandling. Digital samhandling innebærer bruk av digitale ressurser til planlegging, organisering og gjennomføring av læringsarbeid sammen med andre, for eksempel gjennom samskriving og deling.

Utøve digital dømmekraft innebærer å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.

Utdanningsdirektoratet har definert ulike ferdighetsnivåer for hvert av ferdighetsområdene. I Digihjelpen-prosjektet har vi definert grunnleggende digital kompetanse som som ferdigheter på nivå 1–2 i direktoratets inndeling. Les mer om de ulike nivåene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Redaksjonsgruppa ved Smiå kurs- og kompetanssenter

Hva: Er du interessert i data, programmering, formidling, foto, filmredigering?
Her kan du både lære nytt og lære fra deg!

Når og hvor: Tirsdager kl. 13.-14.30 på Smiekontoret,
Adr: Ole Nielsensgate 20,
Ålgård bo- og aktivitetssenter,
Underetasjen, inngang nabo til biblioteket

Kontakt: Hege Østevik Bjerg, tlf. 95150388

Seniornett

Hva: En møteplass der vi hjelper hverandre, driver opplæring, har kurs og blir kjent med data som verktøy.

Når og hvor: Tirsdager kl. 12:00 - 14.00
Møter holdes på Veveriet
Rettedalen 4
4330 Ålgård.

Hvorfor: For å bygge og vedlikeholde digital kompetanse blant Gjesdals seniorer og å jobbe for å unngå digital utenforskap. 

Kontakt: Jan Erik Mellegaard 930 99 917

 

Bestille tid til hjelp

Trenger du hjelp til å fylle ut et skjema eller ønsker en-til-en undervisning?

Ring sentralbordet på tlf 51 61 42 00 eller send en epost til post@gjesdal.kommune.no for å sette opp en time. Du kan også stille opp på Veveriet for å sjekke om noen har tid. Vi anbefaler allikevel å ta kontakt på forhånd slik at du unngår en bomtur. Husk at vi kan ikke hjelpe deg med å logge inn i nettbanken eller inn på steder der du oppbevarer sensitive opplysninger.

Åpningstider på Veveriet er 09:00 - 15:00, åpningstid på biblioteket er kl. 10:00-18:00. Mer om åpningstider på biblioteket på denne linken: https://gjesdal.folkebibl.no/ 

Kommune-Kari

Kommune-Kari er en chatte-robot som kan hjelpe deg å finne fram nyttig info og linker på hjemmesiden vår. 

Kommune-Kari kan svare på spørsmål 24 timer i døgnet og blir smartere for hver dag som går. Hun skal klare å holde tråden i en samtale og lære av sine feil. Hun er under kontinuerlig opplæring og derfor kan hun ikke svare på alt.

Gi direkte tilbakemelding ved å klikke på tommel opp eller tommel ned på svaret hun gir deg.

Test ut Kommune-Kari ved å klikke på ikonet nederst til høyre på nettsiden. 

Digidel

Fra nettsiden: Digidel.no er et nettsted for deg som driver kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Dette kan være i biblioteket, seniorklubber, i regi av kommunen, i frivilligheten eller andre som driver opplæring i digitale ferdigheter.

Du kan fritt laste ned, bruke og tilpasse alle ressursene du finner her. I tillegg kan du dele dine presentasjoner med andre.

Alle ressurser på digidel.no er gratis.

Link til www.digidel.no 

Jeg vil kontakte saksbehandler

Du kan avtale samtale med saksbehandler på flere måter:

Kontakt servicesenteret på chat eller telefon

Fyll ut skjema slik at saksbehandler kan være forberedt på spørsmålene dine

Skriv en epost

Åpningstider

Åpningstid hverdager:
09.00 - 14.00

Kart