Gjesdal kommune

Spørsmål om landbruk

Spørsmål om landbruk

Har du spørsmål om noe som handler om landbruk?

Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål under. Dersom du ikke får svar via disse kan du kontakte oss på nederste punkt.

Er det skuddpremie på rev og mink?

Gjesdal kommune har skuddpremie på rev og mink.

Skutt rev må fremlegges og kontrolleres av Gjesdal kommune som skriver ut attest.

Vi klipper klørne på høyre fremfot. (Råtnede dyr blir det ikke gitt premie til.)

Reven skal være skudd i Gjesdal kommune.  

Det utbetales kr 272,- per rev, og kr 20,- per mink.

Kommunen videreformidler attestene til Gjesdal sau og geit en gang i året. Gjesdal sau og geit utbetaler tilskudd per dyr.

Hvor får jeg tak i jordleieavtale?

Forslag til jordleieavtaler kan du laste ned her.

JORDLEIEAVTALE etter ny jordlov 1 7 2009(PDF, 36 kB)

Dersom du av ulike grunner ikke kan leie ut jorda for 10 år må det søkes om dispensasjon. Forslag til en slik avtale finner du her:

JORDLEIEAVTALE og disp søknad etter ny jordlov 1 7 2009(PDF, 70 kB)

For mer informasjon om driveplikt på jordbruksareal les her.

Hvordan søke om bygging av landbruksvei?
Jeg vil melde fra om viltpåkjørsler og andre hastesaker om skadede dyr

Ring direkte til kommunes fallviltkontakt, Jan Pedersen 415 02 559,

eller kontakt politiet på telefon 02 800.

Dette gjelder for eksempel ved melding om påkjørt hjortevilt. Ved skade på kjøretøy skal du varsle politiet.

Andre kontaktpunkt

Finner du døde katter, kaniner, høner, niser eller andre dyr på kommunale områder, så meld fra til Gjesdal kommunes telefon 51614200.

Er det døde dyr langsetter fylkesveg kan du bruke Statens vegvesen sin varseltelefon tlf.nr. 175

Finner du skadde husdyr, så meld fra til Mattilsynet på telefon 06 040

Spørsmål om dyrehold kan rettes til Mattilsynet

Ser du rotter i kommunes avløpsnett, parker, friområder eller badeplasser, så meld fra til kommunen telefon 51 61 42 00.

På private områder, eiendommer, boliger, lokaler osv. så er det huseier selv som har ansvar for tiltak ved f. eks å kontakte et skadedyrsfirma.

Hvordan kan jeg ta jegerprøven?

Kommunen må få direkte beskjed om at du skal være med på eksamen, send epost til: gudrun.kristensen@gjesdal.kommune.no

Du må også registrere deg som kandidat til jegerprøveeksamen ved å fylle ut opplysninger på jegerproveeksamen.no

Etter registrering får du tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge inn på «Min side».

Mer informasjon finner du på nettsidene våre.

Når kan jeg jakte og fiske?

Her finner du jakt- og fangsttider fra 1. april 2017 til 31. mars 2022.

Jakt på vilt på land

Her finner du link til nødvendig informasjon alt etter om du skal jakte eller fangste

Her finner du jakttider

Jakt på vilt i sjø

Det er Rogaland fylkeskommune som har ansvar for å gi jegere i Rogaland tillatelse til felling av steinkobbe og havert. Informasjon om jakt på sel finner du her.

For mer informasjon om jakt på kystsel se informasjon hos fiskeridirektoratet her

Jeg vil kontakte saksbehandler

Du kan avtale samtale med saksbehandler på flere måter:

Kontakt servicesenteret på chat eller telefon

Fyll ut skjema slik at saksbehandler kan være forberedt på spørsmålene dine

Skriv en epost

Kontakt

Gudrun Kristensen
Rådgiver
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 41 23 41 75

Fagansvarlig landbruk, natur og miljø

Tone Sondresen
Rådgiver
E-post
Telefon 51 61 42 89

Åpningstider

Åpningstid hverdager:
09.00 - 14.00

Kart