Gjesdal kommune

Oversikt over vurderte innspill i kommuneplanforslaget

Oversikt over vurderte innspill i kommuneplanforslaget

13. desember 2021 ble planprogrammet for kommuneplanarbeidet fastsatt av kommunestyret. Det kom mange innspill til planprogrammet. Disse ligger vedlagt planprogram-saken.

De konkrete arealinnspillene som har blitt vurdert tatt med i ny kommuneplan ligger her: 

- Innspill som kom til planoppstarten, inkludert statlige og regionale myndigheter 

- Alle arealinnspillene  som ble vurdert, samlet i ett dokument

Vurderte_arealinnspill (PDF, 46 MB)

--- 

- Vurdering av barnehagetomter på Ålgård (PDF, 2 MB)

- Vurdering av arealbruk rundt Byrkjedalstunet (PDF, 908 kB)

---

- Bro over Øygardsvatnet

Innspill 18g (PDF, 10 MB)

Innspill 15a (PDF, 80 kB)

Innspill 20 (PDF, 732 kB)

 

- Bro over Figgjoelva

Innspill 15i (PDF, 80 kB) 

 

- Tursti rundt Flassavatnet

Innspill 51 (PDF, 563 kB)

 

- Gang- og sykkelvei og/eller tursti langs Sikvalandsveien

Innspill 18e (PDF, 10 MB)

Innspill 21 (PDF, 629 kB)

 

- Campingplass, Giljastølen

Innspill_38 (PDF, 399 kB)

 

- Fritidsboliger, Giljastølen

Innspill_39 (PDF, 336 kB)

 

- Fritidsboliger, Byrkjedal

Innspill_40 (PDF, 4 MB) 

 

- Utleiehytter, Maudal

Innspill_52 (PDF, 7 MB)

 

- Utvidelse av Byrkjedalstunet

Innspill 33a (PDF, 4 MB)

 

- Gårdsturisme i Dirdal

Innspill_32 (PDF, 882 kB)

 

- Parkeringsområde ved Dirdal kai

Innspill 33b (PDF, 4 MB)

 

- Molo og gjestebrygge i Dirdal

Innspill 33c (PDF, 4 MB)

 

- Naust/rorbuer på Dirdalstranden

Innspill 33d (PDF, 4 MB)

 

- Boligbebyggelse i Oltedal

Innspill_47 (PDF, 6 MB)

 

- Robustboliger på Ålgård

Innspill _15c (PDF, 2 MB)

 

- Næringsareal på Bollestad

37_Frigg_Bollestad_AS (PDF, 3 MB)