Er du i karantene eller isolasjon?

Er du i karantene eller isolasjon?

Dersom du er i karantene eller i isolasjon på grunn av korona, skal du ikke stemme i ordinære valglokaler. 

Er du i isolasjon?

Dersom du er i isolasjon skal du holde deg hjemme. To valgfunksjonærer vil da komme hjem til deg og vi vil ta i mot stemmen din utenfor huset. Du trenger kun å ha legitimasjon tilgjengelig.

Ta kontakt med oss på tlf. 970 888 46 / 415 48 686 / 51 61 42 00 for å avtale tidspunkt. 

Frister:
Siste frist for å bestille tid for forhåndsstemming hjemme er fredag 10. september kl. 10:00.
Siste frist for å bestille tid for å stemme hjemme på valgdagen er mandag 13. september kl. 10:00. 

Er du i karantene?

Dersom du er i karantene pga. korona skal du ikke møte opp for å stemme i de vanlige valglokalene. Gjesdal kommune vil, avhengig av hvor mange personer som er i karantene på valgdagen, organisere et eget stemmelokale for personer som sitter i karantene. Det er ønskelig at alle som sitter i karantene og ønsker å stemme, tar kontakt med oss på forhånd.

Ta kontakt med oss på tlf. 970 888 46 / 415 48 686 / 51 61 42 00, så vil du få nærmere instrukser på hvordan avstemming vil foregå. 

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Politisk sekretær / webansvarlig
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 970 88 846
Kristina Varhaug
Arkivar og politisk sekretær
E-post
Telefon 415 48 686
Mobil 415 48 686