Gjesdal kommune

FABULOS introduserer selvkjørende busser til gatene i Europa

FABULOS introduserer selvkjørende busser til gatene i Europa

FABULOS-prosjektet (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) fokuserer på hvordan byer kan bruke selvkjørende minibusser på en systematisk måte. Målet er å anskaffe driften av en automatisert busslinje. Selskaper kan motta opp til 5,5 millioner euro som støtte til FoU-arbeid med å utvikle systemer som kan drive flåter med automatiserte minibusser.

Selvkjørende minibusser har allerede blitt testet i flere land, men en konseptvalidering for driften av autonome flåter som en del av det offentlige transporttilbudet er ennå ikke tilgjengelig. Dessuten må enkelte deler av kjøreautomatiseringen nå en mer moden fase i utviklingen for å kunne brukes under normale byforhold, som for eksempel på åpne veier. Det må med andre ord gjennomføres en demonstrasjon av den økonomiske, tekniske, samfunnsmessige og juridiske modenheten til løsningen i det virkelige liv.

De seks samarbeidsbyene omfavner denne utfordringen ved kollektivt å anskaffe FoU til prototyping og testing av smarte systemer som er i stand til å drive en flåte med selvkjørende minibusser i bymiljøer. Disse løsningene er forventet å være altomfattende, med programvare, maskinvare, flåte og tjenester.

Åpen Markedskonsultasjon

Vellykket anskaffelse krever at teknologiselskaper og konsortier involveres tidlig i prosessen, for å få markedsinnsikt om den nyeste teknologien og den fremtidige utviklingen for automatiserte minibusser.  For å oppnå dette, blir det organisert en åpen markedskonsultasjon for å raffinere og reposisjonere tilbudsspesifikasjonene.

Markedskonsultasjonen for FABULOS vil bli holdt i Helsinki 26. april og i Brussel 14. mai 2018. I tillegg vil det bli arrangert webinarer 10. april og 22. mai. Under den åpne markedskonsultasjonen vil FABULOS-utfordringen bli presentert sammen med den pre-kommersielle anskaffelsesprosessen. Det vil også være rikelig med muligheter for diskusjoner mellom innkjøpere og potensielle leverandører.

I september og oktober 2018 vil det bli lansert en internasjonal anbudsinnbydelse for å anskaffe systemer som er i stand til å drive flåter med automatiserte minibusser i byområder. Alle bedrifter eller konsortier kan søke, med den forutsetning at minst 50 % av FoU må finne sted i EU eller assosierte land.

Når anbudsinnbydelsen lukkes, vil den pre-kommersielle anskaffelsesprosessen bli gjennomført i tre faser, som avsluttes i september 2020. Den første fasen er en forundersøkelse av teknologiene og forslagene som er valgt. Deretter vil de mest lovende konseptene utvikles til veldefinerte prototyper og laboratorietestes i fase to. Den tredje fasen har som mål å verifisere og sammenligne de første sluttproduktene i virkelige situasjoner. Det er et mål for FABULOS-prosjektet å teste de endelig utvalgte prototypene som små flåter med automatiserte busser i Estland, Finland, Hellas, Nederland, Norge (Gjesdal) og Portugal.

 

Ytterligere informasjon:

Trond Hansen
prosjektleder, tjenesteområde Kultur og Samfunn
Tlf: 51 61 42 73
Mob: 975 06 807


fabulos.eu

Facebook: https://www.facebook.com/FABULOSPCP/

FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation System) er et forsknings- og utviklingsprosjekt for å etablere og levere en systematisk konseptvalidering for en automatisert gjennomføring av den siste delen av en kollektivreise som en del av det eksisterende transportsystemet for byområder, basert på bruk av selvkjørende minibusser. FABULOS-prosjektet har fått støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020, og går fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. FABULOS-prosjektet har partnere i Estland, Finland, Hellas, Nederland, Norge og Portugal.

Kontakt

Trond Hansen
Leder
E-post
Telefon 51 61 42 73
Mobil 97 50 68 07
Prosjektleder